TP HCM dự kiến chi gần 19.300 tỷ chỉnh trang và phát triển đô thị

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch Tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.

TP HCM đặt mục tiêu di dời hàng ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch cũng như cải tạo, sửa chữa và xây mới hàng trăm chung cư, đồng thời xây dựng phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Di dời 6.500 căn đang sống trên và ven kênh, rạch

Đối với nhà trên và ven kênh, rạch, UBND TP HCM sẽ hoành thành bồi thường, di dời 6.500 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 19.280 tỷ đồng. Thành phố tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị. 

Dự án vốn ngân sách được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 sẽ di dời 3.220 căn với tổng vốn đầu tư dự kiến 12.530 tỷ đồng. Nhóm 2 gồm 14 dự án đã triển khai xong các bước chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016 – 2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 5.543 tỷ đồng, di dời 3.250 căn. Nhóm 3 gồm 30 dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến 10.362 tỷ đồng, quy mô 7.282 căn.

Đối với dự án vốn ngoài ngân sách, TP HCM tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị để sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện 6 dự án với quy mô 6.630 căn, trong đó trọng tâm là dự án bờ Nam kênh Đôi với quy mô 5.055 căn.

TP HCM du kien chi gan 19.300 ty chinh trang va phat trien do thi

TP HCM đặt ra mục tiêu di dời hàng ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch cũng như cải tạo, sửa chữa và xây mới hàng trăm chung cư, đồng thời xây dựng phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.  

Cải tạo hoặc đầu tư xây mới chung cư cũ, chỉnh trang các khu dân cư, phát triển khu đô thị mới

Theo kế hoạch, TP HCM tập trung hoàn tất việc đầu tư xây dựng mới 6 chung cư cấp D đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 – 2020. Hoàn tất việc di dời, tháo dỡ đối với 8 chung cư cấp D chưa thực hiện di dời hoặc di dời dở dang trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Thành phố sẽ cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C (66 chung cư cấp C và 180 chung cư cấp B) còn lại của giai đoạn 2016 -  2020, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

UBND TP HCM sẽ tiếp tục chỉnh trang đô thị thông qua đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường, hẻm gồm nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa và nước thải, đèn chiếu sáng công cộng cho hẻm, trụ cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải.

Thành phố cũng sẽ nâng cấp các khu dân cư lụp xụp, các khu dân cư thu nhập thấp theo các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường.

Bên cạnh việc chỉnh trang, nâng cấp những khu dân cư hiện hữu, TP HCM cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển và xây dựng đồng bộ Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Nam thành phố theo đúng quy hoạch. Mục tiêu hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư cho các Khu đo thị Hiệp Phước, Khu đô thị Bình Qưới – Thanh Đa, các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Bắc.

Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để tiến hành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Theo NĐH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN