TP HCM bán nhà tái định cư để tăng nguồn thu ngân sách

UBND TP HCM yêu cầu Sở Xây dựng rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách.

Mới đây, UBND TP HCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tập trung thực hiện giải pháp về quản lý và khai thác nguồn thu; tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Cụ thể, về quản lý và khai thác nguồn thu, Cục Thuế TP cần tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; chống thất thu, chống chuyển giá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính...

UBND TP giao Cục Hải quan thành phố tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan nhưng chặt chẽ về mặt thủ tục; kiên quyết chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong nội bộ để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ chủ yếu của thành phố, các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh…

TP HCM ban nha tai dinh cu de tang nguon thu ngan sach
 Khu tái định cư Thủ Thiêm

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát các quy trình, thủ tục hành chính để điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đối với Sở Tài chính, UBND TP yêu cầu theo dõi kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; theo dõi việc thực hiện thu nộp kịp thời, đầy đủ vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước.

Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục rà soát các Quyết định giao đất nhưng đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, trường hợp đơn vị sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu thì xem xét thu hồi đất để đưa ra bán đấu giá.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất, các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn cũng như các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất để ký hợp đồng thuê đất, điều chỉnh hợp đồng thuê đất.

Riêng Sở Xây dựng, UBND TP yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tránh xuống cấp, gây lãng phí.

UBND TP giao các quận - huyện có trách nhiệm tăng cường huy động, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, vốn xã hội hóa; sắp xếp các địa chỉ nhà đất hiện do các doanh nghiệp công ích của quận - huyện quản lý để đưa ra bán đấu giá.

Viết Dũng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN