TP HCM: 100% hồ sơ tách thửa tại huyện Hóc Môn năm 2017 trễ hạn

Theo Thanh tra TP HCM, việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất  ở huyện Hóc Môn rất chậm. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đến 100%, số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 323 ngày.

Thanh tra TP HCM vừa ban hành Thông báo số 81/TB-TTTP-P3 về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất... tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn vào năm 2017.

Theo Thanh tra TP HCM, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân trong năm 2017 rất chậm, 82% hồ sơ trễ hạn. Số ngày trễ nhất từ 100 ngày đến 244 ngày là không đúng quy định.

Về việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất cũng chậm. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đến 100%, số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 323 ngày.

Việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND huyện Hóc Môn do có sự chậm trễ tham mưu của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, chủ yếu trễ tại Phòng TN&MT và Phòng Quản lý đô thị.

Thanh tra TP HCM cho rằng, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất trễ hạn với tỷ lệ cao, từ 82% đến 100%, số ngày trễ hạn nhiều, có trường hợp trễ 323 ngày, trong khi số lượng hồ sơ cần giải quyết trong năm 2017 không nhiều. Cụ thể, cả huyện chỉ có 28 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và 25 hồ sơ tách thửa đất.

TP HCM: 100% ho so tach thua tai huyen Hoc Mon nam 2017 tre han
Theo Thanh tra TP HCM 100% hồ sơ tách thửa tại huyện Hóc Môn năm 2017 trễ hạn

Thanh tra TP cho rằng ngoài các lý do khách quan của UBND huyện Hóc Môn đã giải trình, còn có nguyên nhân chủ quan do cán bộ công chức tham mưu giải quyết vụ việc chưa tập trung, nỗ lực thực hiện.

 Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cũng có phần trách nhiệm là không thực hiện kiểm soát lại thời gian giải quyết hồ sơ tại từng giai đoạn, từng bộ phận; cuối năm không làm tổng hợp cụ thể, chi tiết các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn (nhằm có cơ sở chấn chỉnh, khắc phục kịp thời).

Trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên thuộc phòng TN&MT, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã có liên quan.

Theo các nội dung giải trình của UBND huyện Hóc Môn, Thanh tra TP nhận thấy UBND huyện Hóc Môn đã cơ bản khắc phục được tình trạng trễ hạn, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 98% trong năm 2018 và năm 2019. Tuy nhiên, vẫn cần tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm đối với việc giải quyết hồ sơ trễ hạn trong năm 2017.

Từ những kết luận này, Thanh tra TP kiến nghị và đã được chủ tịch UBND TP thống nhất, theo hướng giao chủ tịch UBND huyện Hóc Môn rà soát quy trình thẩm định nhu cầu, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất của UBND huyện Hóc Môn để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và theo nội dung kết luận thanh tra.

Các phòng, ban có liên quan phải xây dựng quy định về kiểm tra, giám sát về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất để xác định trách nhiệm cụ thể và có chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện các trường họp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục xử lý theo quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối vói phòng TN-MT, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, UBND xã Thới Tam Thôn và các cá nhân có liên quan; tập thể lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo các nội dung liên quan kết luận thanh tra đối với UBND huyện Hóc Môn.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN