Thừa Thiên Huế ban hành quy định mới về việc tách thửa đất

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp.

Cụ thể, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đối với các phường của thành phố Huế là 60 m2. Riêng các phường và xã sáp nhập vào thành phố Huế theo Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính hồi tháng 4, diện tích tối thiểu lần lượt là 80 m2 và 100 m2.

Tại các thị trấn thuộc huyện, các phường thuộc thị xã và các xã đồng bằng, mức diện tích quy định là 100 m2 (riêng các xã Phú Thuận, Phú Hải của huyện Phú Vang; thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền là 80 m2); các xã trung du, miền núi là 150 m2.

Trong đó, chiều dài cạnh mặt tiền lớn hơn hoặc bằng 4 m theo hướng song song với đường giao thông, còn chiều sâu thửa đất lớn hơn hoặc bằng 5 m.

Thua Thien Hue ban hanh quy dinh moi ve viec tach thua dat
 TP Huế. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Đối với đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa), đất nuôi trồng thủy sản: các xã, phường thuộc TP Huế là 200m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã là 300m2; các xã đồng bằng là 400m2 ; các xã trung du, miền núi là 500m2 .

Với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác, các xã, phường thuộc TP Huế là 400m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã là 600m2; các xã đồng bằng là 800 m2; các xã trung du, miền núi là 1.000m2;

 Đối với đất lâm nghiệp, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa 5.000m2

Theo quy định mới, trường hợp tách thửa đất ở có hình thành lối đi chung, việc tách thửa đất được thực hiện sau khi có bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô được UBND cấp huyện chấp thuận. UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng, quy định về quy hoạch, xây dựng, giao thông và phòng chống cháy nổ để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước…

Trường hợp tách thửa đối với thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000m2 thì UBND cấp huyện thực hiện phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng theo quy định.

Quy định mới về tách thửa sẽ có hiệu lực từ ngày 5/9.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN