Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm ở Khu du lịch Tam Chúc

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến dự án Khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

 

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018).

Một trong những dự án có nhiều vi phạm được cơ quan quan thanh tra chỉ ra là Khu du lịch Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, dự án Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 658/TTg-KTN ngày 11/5/2015. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính là không đúng với quy định tại khoản 3, Điều 108 Luật đất đai năm 2013. UBND tỉnh đã giao một phần diện tích cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

 Cơ quan thanh tra xác định dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018.

Dự án (khi điều chỉnh năm 2012) không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương. 

Thanh tra chi ra hang loat sai pham o Khu du lich Tam Chuc
 Khu du lịch Tam Chúc. Ảnh: Vietnamnet.

Ngoài ra, tại dự án, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung không đúng thẩm quyền; chấp thuận gia hạn thời gian đóng thầu Gói thầu số 1-EPC không đúng thẩm quyền....

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu du lịch Tam Chúc theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018. Rà soát thiết kế các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với hạng mục chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc phải thực hiện rà soát, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật phần đã thực hiện; đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa đối với phần chưa thực hiện (không thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 

Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh qua các thời kỳ.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng "nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật", kết luận nêu rõ.

Phương Uyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN