TDH đề nghị HoSE xem xét được ra khỏi diện hạn chế giao dịch

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa gửi báo cáo về tình hình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch và đề nghị HoSE cho cổ phiếu TDH được giao dịch bình thường.
Theo TDH, Công ty đã khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị hạn chế giao dịch vì vậy mong được HoSE xem xét đưa cổ phiếu TDH ra khỏi diện hạn chế giao dịch, được giao dịch cả ngày.
Đồng thời, công ty mong nhận được sự thông cảm từ cổ đông trong thời gian chờ sự chấp thuận của Cơ quan nhà nước.
Trước đó, TDH bị đưa vào diện kiểm soát vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là âm 651,5 tỷ đồng.
Theo TDH, từ cuối năm 2021, ban điều hành ưu tiên việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự cũng như giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng trong nhiều năm qua như: cắt giảm nhân sự phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế, tối ưu hóa chi phí hoạt động, rà soát pháp lý của các dự án cũ, giải thể các công ty liên quan đã ngừng hoạt động trong nhiều năm qua, thực hiện giải quyết các công nợ.
TDH de nghi HoSE xem xet duoc ra khoi dien han che giao dich
 TDH muốn được giao dịch bình thường.
Nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Ban điều hành đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc trích lập toàn bộ chi phi thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 vào Báo cáo tài chính năm 2021 với tổng chi phí ghi nhận là 630,2 tỷ đồng, đồng thời rà soát toàn bộ các công nợ, các khoản đầu tư tồn đọng lâu năm và thực hiện trích lập dự phòng theo ý kiến của kiểm toán dẫn đến số lỗ lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2021 là 693,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thời gian qua Ban điều hành vẫn đang tích cực làm việc với các đối tác để thu hội công nợ cũng như thanh lý các khoản đầu tư nhằm củng cố nguồn lực tài chính để chuẩn bị tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển.
Về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, với những nỗ lực tái cấu trúc toàn điện nêu trên, trong 9 tháng đầu năm 2027. Thuduc House đã đạt được những thành quá nhất định.
TDH đã đáp ứng điều kiện ra khỏi diện hạn chế giao dịch
Trước đó, ngày 21/10/2021, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, hạn chế về thời gian giao dịch do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoản sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.
TDH chia sẻ kể từ ngày cổ phiếu TDH bị hạn chế giao dịch, Thuduc House đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định công bố thông tin. Tính đến nay đã hơn 12 tháng, Công ty không vi phạm bất kỳ quy định như về công bố thông tin trên thị trường chứng khoản.
Như vậy, Thuduc House đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 367, theo đó, đáp ứng điều kiện được ra khỏi diện hạn chế giao dịch theo quy định.
Việc duy trì hạn chế giao dịch làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông TDH được pháp luật bảo vệ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN