Sunshine Homes báo lãi quý 3

CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH) báo lãi trong quý 3 tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ.
 
Doanh thu thuần trong quý 3 gấp 3,4 lần cùng kỳ lên 238 tỷ đồng, các mảng đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cho thuê diện tích sàn thương mại, tầng hầm tăng mạnh nhất.
Sunshine Homes báo lãi sau thuế trong quý 3/2021 gần 147 tỷ đồng, gấp 12,7 lần so với cùng kỳ.
Sunshine Homes bao lai quy 3 gap gan 13 lan cung ky
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sunshine Homes đạt 1.228 tỷ đồng, gấp 4,7 lần 9 tháng năm trước, lợi nhuận sau thuế 291 tỷ đồng, gấp 58 lần cùng kỳ.
So với kế hoạch đề ra, Sunshine Homes đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu thuần và 97% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
Tính đến ngày cuối quý, tổng tài sản của Sunshine Homes tăng hơn 1.700 tỷ đồng từ đầu năm lên 11.746 tỷ. Trong đó tiền gửi ngân hàng hơn 1.331 tỷ đồng, không thay đổi với ngày đầu năm, các khoản phải thu có tổng giá trị hơn 7.824 tỷ đồng với gần 5.450 tỷ là phải thu từ cho vay.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN