Quy định mới về tách, hợp thửa đất tại Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định số 21 về việc quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9 và thay thế quyết định số 52 ngày 27/12/2018

Theo đó, đối với diện tích đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa là 60 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều dài tối thiểu là 8 m.

Đất ở đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 40 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều dài tối thiểu là 5 m.

Đối với đất phi nông nghiệp, khu vực nông thôn phải có diện tích tối thiểu là 100 m2 (rộng tối thiểu là 5 m và dài tối thiểu là 10 m); Khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu là 60 m2 (rộng tối thiểu 4 m và dài tối thiểu 5 m).

Quy dinh moi ve tach, hop thua dat tai Binh Thuan
Ảnh minh họa.
Đối với đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) là 1.000 m2.

Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các xã thuộc huyện Phú Quý là 500 m2.

Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao (nông nghiệp) tách ra thửa riêng không gắn với đất ở phải có diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 400 m2.

Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 300 m2.

Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 300 m2.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN