Quảng Nam sẽ có chế tài mạnh đối với Công ty Bách Đạt An

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tiếp tục có chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án của Công ty Cổ phân Bách Đạt An.

Mới đây, tại buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, một số người dân liên quan đến các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư phản ánh Công ty Cổ phần Bách Đạt An thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp, không thiện chí, thiếu tích cực thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc thi hành các bản án và giải quyết các vấn đề có liên quan dẫn đến các dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Một số người dân kiến nghị không gia hạn tiến độ, thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không thiện chí, không tích cực thực hiện dự án trong thời gian đến và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan, trong đó có quyền lợi của người dân đã góp vốn vào dự án; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý vi phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự của chủ đầu tư đối với việc thực hiện các dự án…

Sau khi nghe nội dung trình bày của công dân, ý kiến của các thành viên tham dự buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, địa phương luôn cầu thị, tiếp thu kiến nghị của người dân trong quá trình chỉ đạo triển khai các dự án.

Tuy vậy, người dân cũng cần nhìn nhận trách nhiệm của mình khi góp vốn, đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đơn vị phân phối khi dự án chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định để chia sẻ, cùng với chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan cộng đồng trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án thực hiện hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết quyền lợi của người dân.

Quang Nam se co che tai manh doi voi Cong ty Bach Dat An
 Một dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, dự án có nhiều tồn tại từ trước cần phải khắc phục, nên tinh thần là đẩy nhanh nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung cụ thể, chi tiết liên quan đến các dự án. Các nội dung chỉ đạo cần thực hiện theo trình tự, từng bước; một số nội dung đã được các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan thực hiện; một số nội dung đang được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai thực hiện một số nội dung còn chậm.

Trong đó, việc chủ đầu tư thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu thiện chí trong việc triển khai thực hiện dự án, trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan và khó khăn về tài chính đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.

Theo UBND tỉnh, về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An xuất phát từ việc chủ đầu tư được thành lập Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thuận lợi trong công tác tổ chức quản lý đầu tư, khai thác, kinh doanh và kê khai, thực hiện các nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Công ty cổ phần Bách Đạt An chịu trách nhiệm kế thừa tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi liên quan đến các dự án.

Về kiến nghị của công dân cho rằng việc chuyển giao dự án giữa hai công ty được thành lập độc lập dẫn đến không đảm bảo điều kiện, năng lực để thực hiện các dự án; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với nội dung đề xuất giao Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam làm B cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc này thuộc quyền quyết định của Công ty Cổ phần Bách Đạt An và phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trao đổi với chủ đầu tư khi chủ trì làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án. 

Đề xuất UBND tỉnh biện pháp, chế tài mạnh, cương quyết để chủ đầu tư chuyển kinh phí chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án; đề xuất phương án thu hồi dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra việc ký kết hợp đồng giữa Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA và Công ty Cổ phần Bách Đạt An liên quan đến việc phân phối đất nền tại các dự án, pháp nhân của đơn vị phân phối và pháp lý của hợp đồng để có biện pháp chấn chỉnh nếu vi phạm...

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 3173 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, huỷ bỏ các quyết định giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5, Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

4 dự án trên có tổng diện tích khoảng 48 ha, trước đó được tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Tuy nhiên, do công trình chợ Điện Dương không thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư (hình thức đối tác công tư) theo quy định của nhà nước, nên các quỹ đất để thực hiện các dự án nêu trên không phải là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình chợ Điện Dương.

UBND tỉnh giao thị xã Điện Bàn công bố công khai chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án, phối hợp với công ty giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền.

Thị xã Điện Bàn cũng cần thực hiện các hồ sơ, thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) sang đất cây xanh, công cộng để phát triển các khu công viên cây xanh, công trình hạ tầng xã hội…theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Phương Uyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN