Quảng Nam bác đề nghị xin đổi tên dự án của Công ty Bách Đạt An

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện đang phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện... Do đó việc đổi tên sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án và dễ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản phản hồi giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Bách Đạt An về việc xin đổi tên công ty.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung phối hợp giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Đồng thời, các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện đang phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng khi đổi tên từ Công ty Cổ phần Bách Đạt An sang Công ty Cổ phần Điện Ngọc Xanh thì phải thực hiện điều chỉnh các văn bản pháp lý liên quan, như: Văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư, phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất…sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án và dễ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra bổ sung công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7b mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra số 12 ngày 16/8. Trong quá trình thực hiện thanh tra, Công ty Cổ phần Bách Đạt An đổi tên sang Công ty Cổ phần Điện Ngọc Xanh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra nêu trên để làm căn cứ triển khai dự án.

 Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quyết định đưa các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An vào diện theo dõi, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Quang Nam bac de nghi xin doi ten du an cua Cong ty Bach Dat An
 Một dự án do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn về việc tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.  Các dự án khu đô thị này đều do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động đầu tư các dự án khu đô thị trên.

Lý do là công trình Chợ Điện Dương đã được bàn giao lại cho Công ty Cổ Phần Bách Đạt An trực tiếp quản lý, khai thác, không còn thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương. 

Theo Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam, dự án Khu đô thị Bách Đạt 3 quy mô 6,6 ha; Khu đô thị Bách Đạt 4 quy mô 16,8 ha; Khu đô thị Bách Đạt 5 gần 2,1 ha; Khu đô thị Bách Đạt 6 quy mô 23,4 ha.

Các dự án chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN