Lãi quý 1 của QCG giảm 36%, nợ vay tài chính gần 500 tỷ đồng

Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế giảm 36% về còn 19 tỷ đồng trong quý 1 dù doanh thu tăng khá mạnh. 
Theo BCTC quý 1/2021, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 326% so với cùng kỳ năm trước, đạt 347 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là mảng kinh doanh bất động sản, bàn giao căn hộ cho khách hàng.
Với giá vốn hàng bán tăng mạnh đến 334% lên 273 tỷ đồng nên biên lãi gộp giảm từ 22,5% về còn 21,2%. Lợi nhuận gộp 73 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ.
Doanh thu tài chính trong kỳ chỉ ghi nhận 11 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 36 tỷ đồng do không có hoạt động chuyển nhượng vốn góp. Trong khi đó, chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay vẫn ở mức 10 tỷ đồng, giảm 15%. 
Lai quy 1 cua QCG giam 36%, no vay tai chinh gan 500 ty dong
Nguồn: QCG. 
Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của QCG tăng khá nhanh, từ 11 tỷ đồng lên gần 34 tỷ đồng (doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết về các khoản chi phí này). 
Do vậy, QCG báo lãi sau thuế giảm 36% về còn 19 tỷ đồng trong quý 1 dù doanh thu tăng khá mạnh. 
Về nguồn vốn, tại ngày 31/3, tổng tài sản của QCG giảm nhẹ so với hồi đầu năm còn 10.048 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt ghi nhận hơn 25 tỷ đồng, trả trước cho người bán là 142 tỷ đồng; hàng tồn kho là 7.122 tỷ đồng... còn lại là khối tài sản dài hạn, chiếm 2.320 tỷ đồng.
Nợ phải trả của QCG cuối quý 1 là 5.790 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 4.257 tỷ đồng. Doanh nghiệp bất động sản phố núi có dư nợ vay là gần 484 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn.
Công ty vẫn ghi nhận 2.882 tỷ đồng tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển và 1.234 tỷ đồng tiền mượn của các bên liên quan như CTCP Bất động sản Hiệp Phúc, Bất động sản Quốc Cường Thuận An, bà Nguyễn Thị Như Loan (chủ tịch HĐQT QCG kiêm Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Ngọc Huyền My...
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN