Phú Quốc được tách thửa đất nông nghiệp từ 300 m2 trở lên

UBND tỉnh Kiên Giang quy định diện tích tối thiểu được tách thửa là 300 m2 đối với đất trồng cây lâu năm và 600 m2 đối với đất trồng cây hàng năm ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) thuộc TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Tỉnh quy định, đối với đất nông nghiệp, trường hợp đất trồng lúa và cây hàng năm, diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị của TP Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc là 600 m2, các huyện còn lại là 1.000 m2. Tại khu vực nông thôn của TP Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc là 1.000 m2; các huyện còn lại là 2.000 m2.

Trường hợp đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị của TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 300 m2; các huyện còn lại là 500 m2. Tại khu vực nông thôn của TP Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc là 500 m2, các huyện còn lại là 1.000 m2.

Trường hợp đất nuôi trồng thủy sản, diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị 1.000 m2, khu vực nông thôn là 2.000 m2. Trường hợp đất rừng sản xuất được quy định sau tách thửa, thửa đất phải đảm bảo tối thiểu 3.000 m2.

Điều kiện được tách thửa là thửa đất không có tranh chấp, trừ trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quyết định này; quyền sử dụng đất không bị kế biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này.

Phu Quoc duoc tach thua dat nong nghiep tu 300 m2 tro len
 Một góc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Zing.

Trước đó, tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc đã quay trở lại, diễn biến phức tạp và nhất là là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của các thửa đất được phân lô mà không vì mục đích sản xuất nông nghiệp. Tình trạng này diễn ra phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc thực hiện tốt chỉ thị số 01 của UBDN tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tạm dừng thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc cho đến khi rà soát điều chỉnh Quyết định số 16/QĐ-UBND cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN