6 tháng đầu năm, TP HCM có 14 dự án đủ điều kiện để huy động vốn

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP HCM báo cáo 6 tháng đầu năm nay đã xác định đủ điều kiện huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai với 14 dự án, tương đương cùng kỳ năm trước. Tổng số sản phẩm hơn 11.900 với hơn 1,2 triệu m2 sàn, chủ yếu là căn hộ chung cư, chỉ có 910 căn nhà ở thấp tầng. Tổng giá trị cần huy động hơn 898.600 tỷ đồng.

Trong đó, số căn hộ cao cấp gấp đôi năm trước, lên tới hơn 7.000 căn và chiếm 59% toàn thị trường. Căn hộ trung cấp gấp 3 lần lên 4.900 căn, chiếm tỷ trọng 41%. Riêng căn hộ bình dân không còn trong khi cùng kỳ năm trước còn có 163 căn.

6 thang dau nam, TP HCM co 14 du an du dieu kien de huy dong von
 Một dự án ở TP HCM.

Trong nửa đầu năm, Sở kiểm tra, phát hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 288 trường hợp, giảm 176 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020 là 464 trường hợp (tỷ lệ giảm 37,9%).

Trong đó, 133 trường hợp là công trình sai phép (chiếm tỷ lệ 46,2% tổng số vi phạm), giảm 54 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020 là 187 trường hợp (giảm 28,9%). Công trình không phép là 92 trường hợp (chiếm tỷ lệ 31,9% tổng số vi phạm), giảm 37 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ giảm 28,7%. 63 trường hợp vi phạm khác, giảm 85 trường hợp, tỷ lệ giảm 57,4%.

Viết Dũng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN