Ninh Thuận tìm chủ cho 14 dự án khu đô thị

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản số 3578 về kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Trong năm 2021, Ninh Thuận sẽ kêu gọi đấu thầu 14 dự án, bao gồm: Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại - Khu 1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.2; Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả - Khu 5; Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc; Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh;

Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà; Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Dự án Khu đô thị mới Tám Ký; Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý; Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3).

Ninh Thuan tim chu cho 14 du an khu do thi
 Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, các dự án khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3), khu đô thị mới Tây Bắc, khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5 sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài ra, Sở Kế hoạnh và Đầu tư tỉnh  sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nơi có dự án tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, gồm: khu đô thị mới ven Đầm Nại (khu 1), khu đô thị mới Bờ sông Dinh, khu đô thị mới Khánh Hải, khu đô thị mới Bắc Sông Ông, khu đô thị mới Tám Ký, khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý, khu đô thị mới Đầm Cà Ná.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư dự án. Định kỳ một lần/tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án sau khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN