Nhơn Trạch (Đồng Nai): Hàng loạt dự án bị đưa vào tầm ngắm

Đến này toàn tỉnh Đồng Nai có 265 dự án khu dân cư, khu đô thị đã được cấp chủ trương đầu tư. Riêng huyện Nhơn Trạch có 25 dự án cấp theo Luật Nhà ở và gần 40 dự án cấp theo Luật Đầu tư, tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 3122/UBND - KTN ngày 29/3/2022; Văn bản  số 467/UBND – KTN ngày 13/5/2022 và Thông báo 216/TB –UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh kết luận của Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Phi và Võ Tấn Đức tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện rà soát các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn đã được chấp thuận trên địa bàn tỉnh và văn bản 6089/ UBND – KTN ngày 16/6/2022.

Nhon Trach (Dong Nai): Hang loat du an bi dua vao tam ngam-Hinh-2

Sẽ thu hồi, hủy bỏ chủ trương đầu tư những dự án không đủ điều kiện thực hiện

 

Sẽ thu hồi, hủy bỏ chủ trương đầu tư những dự án không đủ điều kiện thực hiện

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 3122/UBND - KTN  giao sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát tất cả các dự án báo cáo tỉnh trước ngày 20/4/2022. Tuy nhiên, cũng phải tới ngày 22/6/2022 Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai mới có bản báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Qua đó, Sở TN&MT đã thống kê hàng loạt dự án được chia thành 3 giai đoạn trong đó:

Về chủ trương đầu tư: có 267 dự án đã cấp chủ trương đầu tư (64 dự án cấp theo Luật nhà ở, 203 dự án cấp theo Luật Đầu tư, đến nay có 2 dự án đã hủy bỏ chủ trương đầu tư còn 265 dự án trong đó:

Giai đoạn trước 1/7/2014: 87 dự án (24 dự án cấp theo Luật Nhà ở, 63 dự án cấp theo Luật Đầu tư)

Giai đoạn 1/7/2014 đến 1/7/2015: có 6 dự án cấp theo Luật Nhà ở

Giai đoạn sau ngày 1/7/2015: 172 dự án (35 dự án cấp theo Luật Nhà ở và 137 dự án cấp theo Luật Đầu tư)

Về thủ tục giao đất:

Đối với 87 dự án thì có 57 dự án hoàn thành thủ tục giao đất và 15 dự án giao 1 phần, 15 dự án chưa thực hiện thủ tục giao đất.

Đối với 6 dự án cấp theo Luật Nhà ở thì 4 dự án hoàn thành thủ tục giao đất, 2 dự án giao được 1 phàn đất

Đối với 172 dự án: 55 dự án hoàn thành thủ tục giao đất, 6 dự án thực hiện giao 1 phần và 111 dự án chư thực hiện thủ tục giao đất.

Qua đó Sở TN& MT kiến nghị UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu xử lý về đầu tư rà soát, báo cáo UBND tỉnh tính pháp lý của chủ trương đầu tư đã cấp, trường hợp không đảm bảo tính pháp lý thì kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư, trên cơ sở đó Sở TN&MT tham mưu xử lý đất đai, trường hợp chủ trương  đầu tư đã cấp đúng quy định của pháp luật thì kiến nghị xử lý như sau:

- Dự án đã được giao toàn bộ đất theo dõi việc tổ chức thực hiện dự án theo chủ trường đầu tư đã phê duyệt

 - Dự án được giao 1 phần đất:

+ nếu đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dieenjt ích còn lại và còn tiến độ đàu tư: Thực hiện giao diện tích còn lại cho nhà đầu tư để thực hiện dự án

+ nếu chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại và còn tiến độ đầu tư: Giao cơ quan chuyên môn về đầu tư làm việc với nhà đầu tư để lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy mô diện tích dự án theo diện tích đã giao đất; trường hợp không đủ điều kiện điều chỉnh thì thực hiện hủy bỏ chủ trường đầu tư

+ Nếu dự án chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại và đã hết chủ trương đầu tư: Giao cơ quan chuyên môn về đầu tư lập thủ tục hủy bỏ chủ trương đầu tư.

- Dự án chưa được giao đất:

+ nếu hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và còn tiến độ đầu tư. Thực hiện thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án

+ Nếu chưa bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc hết tiến độ đầu tư: Giao cơ quan chuyên môn về đầu tư lập thủ tục hủy bỏ chủ trương đầu tư

- Đối với các dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày 1/7/2014, kiến nghị giao cơ quan chủ trì tham mưu xử lý về đầu tư rà soát, báo cáo UBND tỉnh tính pháp lý của chủ trương đầu tư đã cấp, trường hợp không đảm bảo tính pháp lý của chủ trương đầu tư đã cấp; trường hợp khong đảm bảo tính pháp lý thì thu hồi chủ trương đầu tư đã cấp.

Nếu dự án được giao một phần đất (chưa hoàn thành việc giao đất đối với toàn bộ dự án, nếu không đủ điều kiện đấu giá quyền xử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai giao cơ quan chuyên môn về đầu tư đề xuất việc lựa chọn lại nhà Đầu tư thông qua đấu thầu theo quy định cửa pháp luật đầu tư, pháp luật Nhà ở

Những dự án chưa được giao đất: bố trí ngân sách để thực hiện việc thu hồi đất , giải phóng mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đáu quyền sử dụng đất....

Hàng loạt dự án ở Nhơn Trạch bị đưa vào tầm ngắm

Theo báo cáo của Sở TN&MT có thể dễ dàng nhận thấy hàng loạt nhà đầu tư xí phần đất nhưng đến hơn 10 năm chưa thực hiện như: khu dân cư thương mại đô thị mới tại 2 xã Long Tân, Phú Hội của Công ty TNHH địa ốc Chợ Lớn được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm từ năm 2003; khu dân cư xã Phú Hội do Công ty TNHH La Mã làm chủ đầu tư được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm vào năm 2009; khu dân cư ở 2 xã Long Tân và Phú Hội của CTCP Tập đoàn Đại Viễn Dương được thỏa thuận địa điểm lần đầu vào năm 2010; dự án Khu chợ và dân cư Dân Xuân tại thị trấn Hiệp Phước được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2010 cho CTCP Bất động sản Dân Xuân làm chủ đầu tư,... Hay như dự án Khu dân cư Long Thọ - Phước An mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư từ 21/5/2012 và có quyết định giao đất từ 20/4/2020 nhưng đến nay vẫn chưa thể giao đất, dự án Khu dân cư tại xã Phước An đến nay mới chỉ có chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa được giao đất cũng như thực hiện các bước tiếp theo như nghĩa vụ tài chính, xác định nguồn gốc đất….

Theo thống kê của Sở TNMT các dự án cấp theo Luật Nhà ở trước 1/7/2014,  huyện Nhơn Trạch có 14 dự án trong đó mới chỉ có  4 dự án đã hoàn thành việc giao đất, nhưng chủ đầu tư lại chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và 3 dự án được giao một phần đất còn lại 7 dự án vẫn chưa thể thực hiện việc giao đất.

Dự án từ ngày 1/7/2014 đến 1/7/2015 huyện Nhơn Trạch có 11 dự án trong đó có những dự án nhà ở xã hội, dự án tái định cư dù đã được bàn giao đất nhưng đến nay dự án vẫn nằm trên giấy..

Đối với dự án được cấp theo Luật Đầu tư, huyện Nhơn Trạch giai đoạn trước 1/4/2014 có 17 dự án có những dự án đã được giao một phần đất, hoặc hoàn thành việc giao đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giai đoạn sau 1/7/2015, huyện Nhơn Trạch có hơn 20 dự án trong đó có dự án đã bị chấm dứt hoạt động, đa phần các dự án đều chưa được bàn giao đất…

Có thể thấy hàng loạt dự án lớn nhỏ ở Nhơn Trạch vẫn còn đang nằm trên giấy gây lãng phí cả doanh nghiệp và địa phương

Trước đó, trong danh mục thu hồi đất giai đoạn 2015-2021 đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua, trên địa bàn tỉnh có gần 300 khu dân cư sẽ tiến hành thu hồi đất. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án do vướng mắc ở các loại quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng, chủ đầu tư chậm trễ… nên nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh không triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

Do đó, HĐND tỉnh đã tiến hành hủy kế hoạch thu hồi đất của 125 dự án khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ với diện tích hàng ngàn ha. Địa phương có nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị bị hủy kế hoạch sử dụng đất là các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom và TP. Biên Hòa.

Trong đó, một số dự án có diện tích đất lớn bị hủy là: Đô thị du lịch xã Đại Phước 130ha, Khu dân cư Long Tân hơn 125ha, Khu dân cư Vĩnh Thanh hơn 100 ha, Khu dân cư Vĩnh Thanh - Phú Thạnh hơn 90ha, Khu dân cư Phước An 70ha (huyện Nhơn Trạch); Khu đô thị sinh thái Long Thành 56ha (TP. Biên Hòa)…

 

 

Hải Đăng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN