Nhờ lãi giao dịch rẻ hơn 1.600 tỷ đồng, Novaland thoát lỗ trong gang tấc

Nhờ có hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận khác, Novaland lãi ròng 1.321 tỷ đồng trong quý 2, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) công bố BCTC quý 2 với tổng doanh thu đạt gần 7.097 tỷ đồng, tăng gần 282% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt 6.344 tỷ đồng, tăng 541% chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet.
Novaland có gần 1.334 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 5 lần cùng kỳ, được đóng góp từ hợp đồng hợp tác đầu tư, thoái vốn ở công ty con, công ty liên kết, lãi cho vay,…
Tuy nhiên, các chi phí của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, trong đó chi phí liên quan đến các khoản vay ghi nhận 1.259 tỷ đồng, chi phí khấu hao tài sản cố định và dịch vụ mua ngoài hơn 310 tỷ đồng.
Điều này dẫn đến Novaland lỗ thuần gần 114 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp lãi thuần gần 1.293 tỷ đồng.
Nho lai giao dich re hon 1.600 ty dong, Novaland thoat lo trong gang tac
 NVL lãi hơn 1.300 tỷ đồng trong quý 2.
Nhờ có hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận khác (lãi giao dịch mua rẻ tại CTCP Nova Final Solution, Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh và CTCP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né), Novaland lãi ròng 1.321 tỷ đồng trong quý 2, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt hơn 7.050 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 1.857 tỷ đồng, lần lượt tăng 224% về doanh thu và 53% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

So với kế hoạch doanh thu thuần 27.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.100 tỷ đồng, Novaland đã thực hiện được gần 26% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 171.533 tỷ đồng, tăng 19% so đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 103.241 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.
Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 51.303 tỷ đồng, tăng 5%. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 18.185 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 33.118 tỷ đồng, giảm gần 4%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN