Nhờ doanh thu tài chính đột biến, CEO thoát lỗ trong cả năm 2021

Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) bất ngờ báo lãi lớn quý 4/2021 sau 3/4 chặng đường có kết quả kinh doanh bết bát.
Quý 4/2021, doanh thu thuần đạt 495 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng, giảm 20%.
Điều kể là doanh thu tài chính quý 4 đạt tới 302 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi từ khoản đầu tư tới 297 tỷ đồng, công ty không thuyết minh khoản này.
Nhờ đó, kết thúc quý 4, CEO báo lãi trước thuế 289 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ, lãi sau thuế 305 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 580 triệu đồng.
Nho doanh thu tai chinh dot bien, CEO thoat lo trong ca nam 2021
 
Lũy kế cả năm 2021, CEO báo doanh thu thuần hợp nhất đạt 902 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng, giảm 67%.
Nhờ doanh thu tài chính trong quý 4 tăng vọt, CEO có lãi trước thuế cả năm 2021 đạt 119 tỷ đồng và lãi sau thuế 82 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của CEO đạt 7.040 tỷ đồng, giảm khoảng 400 tỷ đồng so với đầu năm.
Giá trị tài sản của CEO tập trung lớn nhất vào khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, đạt 2.121 tỷ đồng, gồm: tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City 2.048 tỷ đồng và khu du lịch Green Hotel & Resort 51 tỷ đồng.
Nợ phải trả đạt 3.506 tỷ đồng, giảm tương ứng với giá trị tài sản. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn của CEO đạt 831 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ vay dài hạn đạt 906 tỷ đồng, giảm 36%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN