Nhiều sai phạm trong công tác bồi thường tại dự án nâng cấp quốc lộ 50

Cơ quan thanh tra cho biết những khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến các dự án Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TP HCM) là có cơ sở.
Thanh tra TP HCM vừa công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong năm 2016, kinh phí hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh năm 2016 và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án nâng cấp quốc lộ 50 tại huyện Bình Chánh.

Theo đó, cơ quan thanh tra kết luận việc các hộ dân tố cáo liên quan đến bồi thường là có cơ sở. Các sai sót, khuyết điểm thuộc trách nhiệm về trưởng ban, lãnh đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh và các cá nhân được phân công, phụ trách giải quyết hồ sơ bồi thường trong thời kỳ xảy ra vụ việc.

Cụ thể, đối với dự án nâng cấp quốc lộ 50 tại huyện Bình Chánh, có đến 654/729 (gần 90%) trường hợp dự toán bồi thường cao hơn quyết định bồi thường.

Trong đó, có 485/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn quyết định bồi thường (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân; 169/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn quyết định bồi thường lần đầu và quyết định bồi thường bổ sung.

Đối với việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp quốc lộ 50, cơ quan thanh tra chỉ ra nguyên nhân là do Ban bồi thường chậm lập phiếu chiết tính chi phí, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

Từ đó dẫn đến việc UBND huyện chậm ban hành quyết định bồi thường các hộ dân sau khi có quyết định thu hồi đất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Đồng thời, không xem xét tính bồi thường loại đất ở theo các quy định của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Có trường hợp nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở tương tự  nhau nhưng Ban bồi thường tính chi phí bồi thường theo từng loại đất giữa các hộ dân có sự khác nhau làm phát sinh nội dung tố cáo.

Nhieu sai pham trong cong tac boi thuong tai du an nang cap quoc lo 50

Đối với việc tính chi phí bồi thường theo loại đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở, Ban bồi thường cũng chiết tính không đúng quy định. Hiện còn 48 trường hợp bị ảnh hưởng tại dự án nâng cấp quốc lộ 50 chưa được UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ.

Qua đó, cho thấy, việc các hộ dân tố cáo liên quan đến bồi thường là có cơ sở, cần được xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng, tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế của các nhân, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong năm 2016, kinh phí hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh năm 2016.

Lãnh đạo UBND TP giao Chánh thanh tra TP kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ nội dung kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện cho TP.

Giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương yêu cầu các Chủ đầu tư dự án chuyển kinh phí bồi thường đã chi tạm ứng để hoàn trả lại đúng nguồn kinh phí bồi thường theo đúng quy định; khẩn trương phối họp với các cơ quan liên quan rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư trên địa bàn để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, sớm bàn giao mặt bằng trống cho Chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, không để lãng phí đất đai và phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN