Nhiều sai phạm tại 2 khu công nghiệp ở Lâm Đồng

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 2 Khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo số 1364 kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, thu, nộp tiền cho thuê lại đất và sử dụng kinh phí tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) và KCN Phú Hội (huyện Đức Trọng).

Theo cơ quan thanh tra, có 3/26 dự án được kiểm tra có vị trí đất được bố trí không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Hội đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Việc Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 57 (ngày 1/10/2019) phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch ngành, nghề - lần 4) nhằm “hợp thức hóa” các sai phạm trên bằng cách điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề mới “khác” vào tất cả các khu quy hoạch ngành, nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt của KCN Phú Hội là vượt thẩm quyền (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).

Căn cứ quyết định số 57, Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) và bố trí đất cho một số dự án đầu tư mới tại KCN Phú Hội có vị trí không phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với việc cho thuê lại đất tại khu công nghiệp, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội (Công ty Phát triển hạ tầng KCN) đã ký 8 hợp đồng cho thuê lại 9,433 ha tại KCN Lộc Sơn chưa đúng thẩm quyền, do Công ty chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất, nên chưa có quyền ký hợp đồng cho thuê lại diện tích đất này.

Có 46 hợp đồng cho thuê lại đất sau ngày 3/3/2017 chưa xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất và biện pháp xử lý quy định. Công ty Phát triển hạ tầng KCN ký hợp đồng cho thuê lại đất với 3 doanh nghiệp tại KCN Lộc Sơn vượt quá thời gian được cho thuê đất.

Về quản lý, sử dụng đất được thuê lại của các chủ đầu tư, Ban Quản lý các KCN và Công ty Phát triển hạ tầng KCN thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về tình trạng các chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng đối với 18/31 dự án tại các KCN.

Ban Quản lý các KCN, Công ty Phát triển hạ tầng KCN chưa kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền, đề nghị UBND tỉnh thu hồi 10,271 ha vi phạm tại 8 dự án chậm đưa đất vào sử dụng từ 36 đến 135 tháng.

Nhieu sai pham tai 2 khu cong nghiep o Lam Dong
 Toàn cảnh KCN Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Đặc biệt là việc Công ty TNHH Hu Cha Vina cho Công ty TNHH Kanaan thuê lại nhà xưởng tại KCN Lộc Sơn và trên cùng một địa điểm lại được cấp 2 GCNĐKĐT cho 2 dự án cùng ngành nghề kinh doanh.

Công ty TNHH Hu Cha Vina được Nhà nước cho hưởng các ưu đãi, nhưng không đưa đất vào sử dụng theo hợp đồng thuê đất đã ký kết, không trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu đầu tư ban đầu; có dấu hiệu lợi dụng chủ trương, chính sách về đầu tư, ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi.

Theo hợp đồng cho thuê nhà xưởng từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2021, Công ty TNHH Hu Cha Vina thu lợi hơn 19 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê nhà xưởng trên diện tích 3,5 ha, gần bằng tổng số tiền thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng thu được trong 6 năm (2015 - 2020) của tất cả dự án trong 2 KCN cộng lại (khoảng 25 tỷ đồng).

Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng không kiểm tra và xử lý đối với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 5/26 dự án được kiểm tra. Chủ đầu tư 7/26 dự án được kiểm tra chưa chủ động lập các thủ tục, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc thu, nộp tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng tại các KCN, có 25/86 dự án nợ tiền thuê lại đất với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng và 47.241 USD; 21 dự án nợ phí sử dụng hạ tầng với hơn 813 triệu đồng và 115.745 USD.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN thu hồi Quyết định số 57 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch ngành, nghề - lần 4) KCN Phú Hội do không đảm bảo các quy định của pháp luật; chấm dứt việc cấp GCNĐKĐT, bố trí đất cho các dự án không đúng quy định.

Phối hợp với Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.... rà soát các trường hợp đã bố trí đất không phù hợp quy hoạch ngành nghề để có biện pháp xử lý, tham mưu xử lý theo thẩm quyền. 

Cơ quan thanh tra còn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh điều tra, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Công ty TNHH Hu Cha Vina.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN