Nhà thầu nào trúng gói nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Sáng ở Hóc Môn?

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên Group đang đấu gói thầu 9 tỷ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn.
Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình: (5.1+ 5.2) thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Sáng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, TP HCM có giá 9.068.437.077 đồng, từ Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu.
Gói thầu này được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn tổ chức mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. 
Theo kết quả hoàn thành mở thầu lúc 16h01 ngày 11/5/2024 cho thấy chỉ 2 công ty tham dự đấu thầu là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên Group.
Giá của Thương mại Hoàng Nguyên dự thầu là 9.056.255.123 đồng. Còn Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên Group là 9.010.979.095 đồng. 
Nha thau nao trung goi nang cap, sua chua duong Nguyen Thi Sang o Hoc Mon?
Ảnh minh họa. 
Năng lực 2 nhà thầu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên có địa chỉ tại 146/8A1 Đường HT35, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM; do Nguyễn Anh Thưởng làm giám đốc.
Ngày tham gia mạng đấu thầu quốc gia của Thương mại Hoàng Nguyên là 01/07/2014. Từ đó đến nay, công ty Hoàng Nguyên đã tham gia 86 gói thầu, trong đó trúng 67 gói, trượt 12 gói, 5 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 703.437.261.365 đồng (Trong đó 1.352.440.359 đồng là các gói chỉ định thầu; 1.352.440.359 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 240.389.584.472 đồng (Trong đó 1.352.440.359 đồng là các gói chỉ định thầu; 1.352.440.359 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT). Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 463.047.676.893 đồng.
Ngoài gói thầu này, Thương mại Hoàng Nguyên còn tham gia gói thầu khác của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn. Đó là Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình: (4.1) + (4.2) thuộc dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Thị Hồng Gấm.
Gói thầu này có giá 10.983.802.998 đồng. Đối thủ của Hoàng Nguyên ở gói thầu này là Công ty TNHH Hiệu An Phương và Công ty CP thương mại Xây dựng Giao thông Thái Bình.
Các nhà thầu đưa ra giá lần lược Hoàng Nguyên là 10.872.218.479 đồng, Hiệu An Phương là 10.979.735.395 và Giao thông Thái Bình là 11.003.161.258 đồng. 
Bên cạnh đó, Thương mại Hoàng Nguyên cũng tham gia gói thầu Sửa chữa cơ sở văn hóa - thể thao khu vực III (Xã Tân Thông Hội) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi. Gói thầu này có giá 5.458.420.827 đồng. Ngoài Hoàng Nguyên, có 2 công ty khác tham gia đấu thầu gói thầu này. 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Nguyên Group có địa chỉ ở 154 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM; do ông Đào Văn Liêm làm Tổng giám đốc. 
Từ ngày tham gia mạng đấu thầu quốc gia (29/05/2018) đến nay, Hoàng Nguyên Group đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 8 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 137.981.416.755 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 46.196.742.511 đồng. Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 91.784.674.244 đồng.
Vào ngày 01/11/2023, công ty này trúng gói Xây lắp 03:Xây lắp 03: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước Hương lộ 80B (từ đường Đông Thạnh 3 đến kênh Trần Quang Cơ) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn. Gói thầu này có giá 25.916.247.222 đồng. Gói thầu này chỉ duy nhất liên danh Thương mại Hoàng Nguyên và Hoàng Nguyên Group dự thầu và trúng thầu với giá 24.838.416.205,47 đồng. 
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN