Hàng tồn kho của Bất động sản Nam Long hơn 13.500 tỷ đồng

Nam Long bất ngờ ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến 427 tỷ đồng trong quý 1 khiến lợi nhuận tăng gấp 3 lần.
CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) ghi nhận doanh thu quý 1 đạt gần 236 tỷ đồng, giảm 43% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 17% so với mức 38% của cùng kỳ 2020.
Doanh thu tài chính cũng ghi nhận chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng, giảm phân nửa so cùng kỳ. Chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. 
Song, Nam Long bất ngờ ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến 427 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 11 tỷ đồng.
Điều này đã giúp công ty báo lãi sau thuế đạt 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 365 tỷ đồng. 
Hang ton kho cua Bat dong san Nam Long hon 13.500 ty dong
 
Cũng theo BCTC, tổng tài sản của Nam Long đạt 10.762 tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng 45% đầu năm.
Trong kỳ, nhóm công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty TNHH thành phố Waterfront Đồng Nai và nắm quyền kiểm soát công ty này. Do vậy báo cáo tài chính của Waterfront Đồng Nai được hợp nhất vào báo cáo tài chính của nhóm công ty vào ngày 31/3/2021.
Hàng tồn kho của công ty tăng vọt lên 13.521 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm bao gồm các dự án Waterfront Đồng Nai, dự án Akari, Paragon Đại Phước, dự án Cần Thơ, VSIP Hải Phòng, Ehome tại Bình Dương, Phú Đức, Tiền Hùng….
Công ty vay nợ ngắn hạn gần 1.120 tỷ, vay nợ dài hạn 1.531 tỷ, tăng không đáng kể so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN