Lâm Đồng: Quy định mới về việc tách, hợp thửa đất

UBND tỉnh Lâm Đồng, ban hành công văn về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Đây là văn bản thay thế văn bản tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn ban hành trước đó.

Theo đó, trường hợp mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mà không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản thì phải tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân theo Quyết định số 40.

Nếu mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thì chia 2 trường hợp giải quyết.

Nếu hợp thửa đất thì cơ quan thẩm quyền tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 40; còn nếu tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho giữa những người thân trong gia đình mà người nhận tặng cho được nhận một thửa đất sau khi tách thì cũng tiếp tục giải quyết theo Quyết định số 40.

Lam Dong: Quy dinh moi ve viec tach, hop thua dat
 Một quả đồi trồng chè được phân lô, bán nền.

Những hồ sơ không thuộc 2 trường hợp nói trên thì UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn địa phương rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch sao cho đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo Quyết định số 40.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6-1-2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Trước đó, ngày 20/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số  về việc tạm dừng tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản này ban hành trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, giao dịch tương tự các dự án bất động sản.

Như Ý

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN