Huyện Bảo Lâm báo cáo gì về tình trạng 'hiến đất mở đường'?

UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa có báo cáo các nội dung liên quan đến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn.

Ngày 21/1, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 80 về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông để tách thửa trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Sau khi rà soát, đến ngày 10/2, UBND huyện Bảo Lâm có Quyết định số 27 về việc tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn huyện.

Theo đó, qua rà soát trong thời gian từ năm 2018 đến nay, UBND huyện đã giải quyết hồ sơ cho 77 hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông. Tổng diện tích khu đất của 77 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện hiến đất, trả lại đất làm đường giao thông là 1.539.935,8 m2.

Trong đó, khu đất các hộ gia đình, cá nhân trả lại đất làm đường giao thông có diện tích trên 10ha là 1 hộ; diện tích trên 5ha là 5 hộ;  diện tích hơn 3 ha là 9 hộ; diện tích trên 1 ha là 34 hộ; diện tích dưới 1ha là 28 hộ. 

Tổng diện đất hiến đất hình thành đường giao thông mới là 307.437,6 m2. Tổng số thửa đất mới khi tách là 16.903 thửa. Trong đó, năm 2019 là 3.760 thửa; năm 2020 là 6.260 thửa; năm 2021 là 6.883 thửa. Diện tích tối thiếu các thửa tách là 73 m2, diện tích tối đa của thửa đất sau khi tách là 1.600 m2. Về quy hoạch sử dụng đất, chủ yếu các khu đất người dân trả lại để làm đường giao thông được quy hoạch là đất ở và có một số trường hợp quy hoạch là đất nông nghiệp.

Sau khi tách thửa các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, có một số trường hợp đã và đang xây dựng, chủ yếu là xây dựng nhà tiền chế như: Khu vực thôn 5, 6 xã Lộc Quảng đã xây dựng 32 căn nhà; khu vực xã Lộc Tân xây dựng 25 căn nhà; khu vực xã B`Lá xây dựng khoảng 80 căn nhà tiền chế, các khu vực còn lại chưa xây dựng. Sau khi đất trả lại làm đường giao thông các hộ đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, với tổng diện tích là 486.519,15 m2.

Huyen Bao Lam bao cao gi ve tinh trang 'hien dat mo duong'?
 Một dự án ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị phản ánh "vẽ dự án" giữa rừng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp liên quan đến buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý nhà nước về phân lô, bán nền và quản lý bảo vệ rừng với huyện Bảo Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Huyện uỷ, UBND huyện Bảo Lâm siết chặt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, dứt điểm việc hiến đất làm đường, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định; khắc phục triệt để và xử lý dứt điểm tình trạng phân lô, bán nền trái quy định

Trước mắt, tạm dừng toàn bộ việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình trên đất thuộc khu vực tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa trái quy định thuộc khu vực 15 hộ dân tách thửa tại thôn 5, 6 xã Lộc Quảng, khu vực ông Nguyễn Mạch Tưởng tách thửa tại thôn 4, xã B`Lá và các khu vực khác trên địa bàn huyện Bảo Lâm (các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa, giới thiệu;

Quảng cáo là dự án bất động sản mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian qua) để rà soát, thực hiện đầy đủ về hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư… theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết, dứt điểm ngay từ đầu các vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định…

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN