Lâm Đồng huỷ 2 quy định liên quan phân lô, tách thửa

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tách và hợp thửa đất.
Theo đó, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đây, gồm quyết định số 4911 ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và quyết định số 1952 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021 ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh, theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa.
Lam Dong huy 2 quy dinh lien quan phan lo, tach thua
  TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) là "điểm nóng’ phân lô bán nền ở Lâm Đồng.
Trước đó, hồi háng 3, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản điều chỉnh cho phép tách thửa đất nông nghiệp trở lại. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500 m2 tại khu vực đô thị; 1.000 m2 tại khu vực nông thôn nhưng kèm theo nhiều điều kiện người dân khó thực hiện, chứng minh như “tách thửa đất nhỏ lẻ” và “không kinh doanh bất động sản”.
Mới đây, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và có văn bản ý kiến để điều chỉnh từ ngày 28/4.
Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN