Chưa đủ cơ sở xem xét đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái 188 ha của Tập đoàn Hillton

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, hiện nay quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm đến năm 2035, tầm nhìn 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa có cơ sở xem xét đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Hillton về tài trợ lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng 188 ha.

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi lấy ý kiến các sở ngành liên quan có văn bản số 1196 ngày 6/6/2022 báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hillton đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Theo đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Hillton, doanh nghiệp này muốn được nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Lộc Quảng, Bảo Lâm với diện tích 188 ha, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, sinh sống và làm việc của người dân, sử dụng hiệu quả quỹ đất và tạo ra nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Ý kiến về dự án, đại diện UBND huyện Bảo Lâm đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cho Công ty cổ phần tập đoàn Hillton được thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án.

Chua du co so xem xet de xuat du an Khu do thi sinh thai 188 ha cua Tap doan Hillton
 Trung tâm huyện Bảo Lâm. Ảnh: Cổng thông tin Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn xác định diện tích mà Công ty cổ phần tập đoàn Hillton đề xuất là đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, không kiểm kê tài nguyên rừng. Doanh nghiệp cần kết hợp với địa phương xác định rõ ranh giới, đảm bảo không trùng lắp với đồ án quy hoạch khách mà tỉnh đã chấp thuận.

Sở Tài chính thì thống nhất với đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Hillton được nghiên cứu quy hoạch, thực hiện dự án vì trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, việc thu hút nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh là điều cần thiết.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng xác định khu vực mà Công ty cổ phần tập đoàn Hillton đề xuất thuộc phạm vi, ranh giới mà UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Saccom - Tuyền Lâm nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Quảng với diện tích 2.115ha. Do vậy, đề xuất này không phù hợp.

Do vậy, Sở Kế hoạch - Đầu tư hoan nghênh Công ty cổ phần tập đoàn Hillton đóng góp ý tưởng phát triển huyện Bảo Lâm. Tuy nhiên hiện nay quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm đến năm 2035, tầm nhìn 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa có cơ sở xem xét đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Hillton.

Như Ý

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN