Lãi sau thuế của CenLand đi lùi 31% trong quý 3

Gia tăng các chi phí, CenLand báo lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2020 giảm 31% ở mức 63 tỷ đồng. 

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu đạt 602 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng mạnh gần 16% nên lợi nhuận gộp thu về đạt gần 139 tỷ đồng, giảm 18%.

CenLand cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty đã dùng các biện pháp để kích cầu nhằm ổn định doanh thu, nên dẫn tới chi phí giá vốn tăng.

Đồng thời, công ty cũng đầu tư vào công nghệ trong lĩnh vực bất động sản làm cho chi phí bán hàng tăng hơn gấp 3 lần, từ 3 tỷ đồng quý 3 năm ngoái lên 9,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 45 tỷ đồng lên 54 tỷ đồng.

Lai sau thue cua CenLand di lui 31% trong quy 3
 

Sau cùng, CenLand ghi nhận lãi sau thuế quý 3 đạt 63 tỷ đồng, giảm 31% so với quý 3/2019, trong đó lãi ròng đạt 55 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của CenLand đạt 1.308 tỷ đồng, giảm 19%, thực hiện được 54% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 28% và thực hiện hơn một nửa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến ngày 30/9, CenLand có hơn 2.968 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 11% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 55%.

Nợ phải trả chỉ chiếm 30% tổng nguồn vốn, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 57%, và dư nợ vay ngắn hạn tăng 71%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN