Lãi ròng trong quý 2 của BĐS Nam Long lao dốc 30%

Nam Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2021 ở mức 48 tỷ đồng, giảm mạnh 30% so với mức 68 tỷ hồi quý 2/2020.
 
CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu gần 401 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp Công ty giảm từ 138 tỷ xuống còn 116 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính giảm đáng kể từ 46 tỷ đồng còn 9 tỷ đồng, ngược lại chi phí tài chính tăng mạnh gấp 3 lần lên 21 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đến 20 tỷ đồng. 
Dù vậy, NLG có ghi nhận phần lãi trong công ty liên doanh liên kết đột biến gần 63 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 6 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong kỳ ở mức 48 tỷ đồng, giảm mạnh 30% so với mức 68 tỷ hồi quý 2/2020.
Lai rong trong quy 2 cua BDS Nam Long lao doc 30%
 Nam Long báo lãi giảm trong quý 2/2021.
Luỹ kế 6 tháng, NLG đạt doanh thu thuần 637 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Được biết, doanh thu trong kỳ được đóng góp chủ yếu từ dịch vụ xây dựng và phát triển dự án với tổng số tiền 478 tỷ đồng, chiếm 75%.
Ngoài ra, doanh thu từ việc bàn giao căn hộ và biệt thự đóng góp 69 tỷ, chiếm 11% do các dự án đang trong quá trình xây dựng. Các dự án cũ đã dần hoàn tất tiến độ và giao nhà trng năm 2019, 2020.
Đặc biệt, nửa đầu năm NLG phát sinh khoản thu nhập khác gần 430 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, NLG đạt hơn 412 tỷ lãi ròng sau nửa đầu năm, tăng 131%, chủ yếu nhờ sự đóng góp từ việc mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.
Năm 2021, NLG đặt kế hoạch 13.519 tỷ doanh thu và 1.367 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng Công ty đã lần lượt thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và hơn 30% chỉ tiêu lợi nhuận.
Cũng theo BCTC, tổng tài sản của Nam Long đạt 20.123 tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng 47% đầu năm.
Trong kỳ, nhóm công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty TNHH thành phố Waterfront Đồng Nai và nắm quyền kiểm soát công ty này. Do vậy báo cáo tài chính của Waterfront Đồng Nai được hợp nhất vào báo cáo tài chính của nhóm công ty vào ngày 31/3/2021.
Hàng tồn kho của công ty tăng vọt lên hơn 14.000 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm bao gồm các dự án Waterfront Đồng Nai, dự án Akari, Paragon Đại Phước, dự án Cần Thơ, VSIP Hải Phòng, Ehome tại Bình Dương, Phú Đức, Tiền Hùng….
Công ty vay nợ ngắn hạn hơn 1.480 tỷ, vay nợ dài hạn 1.314 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN