Lãi ròng quý 4/2020 của đại gia địa ốc Novaland đạt gần 600 tỷ đồng

Riêng trong quý 4, doanh thu NVL giảm 11% về còn 1.223 tỷ đồng, còn khoản lãi sau thuế tụt dốc đến 75% về còn 586 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi đến 2.302 tỷ đồng.
Tập đoàn Novaland (NVL) vừa công bố kết quả năm 2020 với doanh thu thuần giảm đến phân nửa so cùng kỳ ở mức 5.026 tỷ đồng.
Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh gấp 6 lần, đạt 6.210 tỷ đồng, trong đó ghi nhận khoản lãi đến từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà Novaland sở hữu tại các công ty dự án trong năm 2020 là 3.358 tỷ đồng.
Và lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư ở các công ty con sau khi hoàn tất sáp nhập vào Tập đoàn trong kỳ báo cáo đạt 2.384 tỷ đồng.
Nhờ vậy, Novaland báo lãi sau thuế ở mức 3.884 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Lai rong quy 4/2020 cua dai gia dia oc Novaland dat gan 600 ty dong
 Tập đoàn Novaland 
Riêng trong quý 4, doanh thu NVL giảm 11% về còn 1.223 tỷ đồng, còn khoản lãi sau thuế tụt dốc đến 75% về còn 586 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi đến 2.302 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12, tài sản của NVL đạt 144.519 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận mức 86.847 tỷ đồng tăng 52% chủ yếu là từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất và các chi phí phát triển các dự án lớn như Aqua City, The Grand Manhattan, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh.
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 29,7% tổng dư nợ vay, ghi nhận 14.512 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 34.357 tỷ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&A của Tập đoàn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN