Lãi bán niên của First Real giảm đến 74% sau soát xét

CTCP Địa ốc First Real (FIR) vừa công bố BCTC soát xét giữa niên độ 2020-2021 với lợi nhuận giảm 74% về còn hơn 2 tỷ đồng.
 
Sau soát xét, doanh thu thuần giữa niên độ không thay đổi ở mức gần 67 tỷ đồng, tuy vậy lợi nhuận sau thuế giảm đến 74% về còn 2,35 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 7 tỷ đồng từ mức lãi 9,21 tỷ đồng. 
So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng của FIR giảm đến 90% chủ yếu là do doanh thu thuần giảm 33% và chi phí tài chính (gấp 12,51 lần) và chi phí bán hàng (gấp 2,81 lần) đều tăng mạnh.
Lai ban nien cua First Real giam den 74% sau soat xet
 Nguồn: FIR.
Giải trình về lợi nhuận giảm 74% so với trước soát xét, FIR cho biết nguyên nhân đến từ khoản lỗ tài chính do Công ty mất quyền kiểm soát Công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Protech (Công ty con tăng vốn cho các cổ đông không kiểm soát dẫn tới thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông).
Ngoài ra, khoản lỗ tài chính này trước soát xét Công ty đã ghi nhận giảm vào khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước” do chưa có hướng dẫn ghi nhận cụ thể tới trường hợp này trong thông tư 202/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính.
Tuy nhiên sau soát xét và cân nhắc các trường hợp gần tương tự. Công ty điều chỉnh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ (không ảnh hưởng trên báo cáo tài chính riêng).
Do đó thay đổi tới khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” giảm 6,86 tỷ đồng, còn 2,46 tỷ đồng. Phần vốn chủ sở hữu gần như không đổi trước và sau soát xét.
Theo kế hoạch, trong năm 2021, FIR đặt mục tiêu tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong đó, doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các hoạt động kinh tế xã hội vẫn còn chịu những tác động đáng kể, trong đó bao gồm cả lĩnh vực bất động sản, FIR chắc chắn sẽ gặp không ít những khó khăn trong việc hiện thực hóa mục tiêu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN