Hàng loạt sai phạm về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại Khánh Hòa

Kiểm toán Nhà nước có thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán chuyên đề về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, kiểm toán đã chỉ ra, giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho thỏa thuận phương án kiến trúc đối với một số quy hoạch chi tiết 1/500 chưa tuân thủ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã phê duyệt hoặc chưa có trong quy hoạch phân khu, quy hoạch 1/2000.

Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch 1/500 trên phần diện tích đất lấn biển nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Đồng ý chủ trương giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các khu đất kinh doanh, dịch vụ thành đất ở không hình thành đơn vị ở là chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

Bất cập trong tham mưu việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được xây dựng; công tác kiểm tra, thanh tra sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân chưa kịp thời... 

Kiểm toán Nhà nước còn chỉ ra nhiều sai phạm tại một số dự án. Đơn cử, dự án Tổ hợp khách sạn du lịch Trimet Nha Trang (Bay View Park Nha Trang). Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất.

Đến thời điểm kiểm toán, dự án đã gần 4 năm chưa được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án, chưa được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng; chưa ban hành quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và kí lại hợp đồng thuê đất.

Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, TP  Nha Trang (do Công ty CP Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư) đến thời điểm kiểm toán vẫn chưa xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất lần đầu vào năm 2015.

Dự án Khu đô thị ven sông Tắc tại xã Vĩnh Thái (TP Nha Trang). Đến thời điểm kiểm toán, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó, có phần diện tích tăng thêm dôi dư hơn 2.843 m2 vào dự án để làm biệt thự, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chưa thực hiện xác định lại giá đất theo quy định.

Các hồ sơ giao đất dự án Khu đô thị An Bình Tân thì cơ cấu sử dụng đất qua các lần điều chỉnh tại các quyết định giao đất đợt 1, 3 có sự thay đổi (tăng diện tích đất có thu tiền và giảm diện tích đất không thu tiền), các cơ quan chức năng chưa xác định giá đất theo quy hoạch điều chỉnh; quyết định giao đất bổ sung chưa được xác định giá đất…

Hang loat sai pham ve quan ly quy hoach, cap phep xay dung tai Khanh Hoa
 Một dự án nhiều sai phạm ở TP Nha Trang.

Để khắc phục các tồn tại, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xác định giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa được UBND tỉnh này phê duyệt giá đất.

Dự án được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy hoạch có ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp ngân sách nhưng chưa xác định lại giá đất. Bên cạnh còn một số dự án tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất theo hình thức vừa trả tiền một lần vừa trả tiền hằng năm là chưa đúng quy định. Kiểm toán Nhà nước tạm xác định số tiền phải thu từ những tồn tại ở trên là hơn 480 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương lập, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, phù hợp định hướng cho phân loại phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị lập quy hoạch phân khu, rà soát đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với một số sai sót còn tồn tại.

Các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án không thông qua đấu giá, làm rõ trách nhiệm tập thể, các nhân có liên quan trong việc giao đất, cho thuê đất chưa phù hợp với quy hoạch và chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm….

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN