Khánh Hòa thống nhất với đề xuất làm sân bay tại Khu Kinh tế Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn, thể hiện sự thống nhất với Sở GTVT liên quan đến đề xuất làm sân bay tại Khu Kinh tế Vân Phong.
Cụ thể, ngày 26/5, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn số 5166/UBND-KT về việc nghiên cứu, tham mưu việc triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không tại Khu Kinh tế Vân Phong.
Văn bản này được gửi đến Sở Tài chính, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong.
Khanh Hoa thong nhat voi de xuat lam san bay tai Khu Kinh te Van Phong
 Vịnh Vân Phong.
Văn bản 5166/UBND-KT cho biết, thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) tại Thông báo số 151/TB-UBND ngày 21/4, trên cơ sở báo cáo của Sở GTVT tại Công văn số 1415/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 23/5, UBND tỉnh có các ý kiến:
Thống nhất với đề xuất của Sở GTVT tại Công văn số 1415/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 23/5, về việc liên quan đến việc nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không tại Khu Kinh tế Vân Phong.
Giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND huyện Vạn Ninh, cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư có quan tâm chủ động nghiên cứu, triển khai việc lập Đề án đánh giá khả năng quy hoạch cảng hàng không tại Khu Kinh tế Vân Phong, và lập đề cương nhiệm vụ, dự toán lập Đề án theo đúng quy định.
Giao Sở Tài chính chủ trì làm việc, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề xuất nguồn vốn để thực hiện việc lập Đề án theo đúng quy định pháp luật.
Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong chủ động làm việc với Sở GTVT, đơn vị liên quan thống nhất việc xây dựng kế hoạch, tiến độ, các mốc thời gian hoàn thành công tác lập Đề án, đề cương đồng bộ với tiến độ các công việc liên quan thu hút các dự án lớn; kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khi có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
Tỉnh này yêu cầu các sở, ban phải báo cáo tình hình kết quả triển khai trước ngày 10/6.
Lê Xuân Thọ

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN