Khánh Hòa chi thêm 13,6 triệu USD để 'cứu' dự án bị WB rút vốn

Khánh Hòa sẽ sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai khối lượng còn lại của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang thay cho nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (gọi tắt là dự án CCSEP).

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án CCSEP có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng (tương đương hơn 60 triệu USD). Trong đó, vốn vay ODA do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ khoảng 48,6 triệu USD; vốn đối ứng bằng ngân sách tỉnh khoảng 11,4 triệu USD. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 30/6/2024.

Tuy nhiên, hợp phần 1 của dự án vẫn còn vướng mặt bằng chưa thể thu hồi. Theo đó, gói thầu NT-1.5 (các tuyến cống gom nước thải và Trạm bơm chính) còn 1 trường hợp và 3 hộ bị ảnh hưởng; gói NT.16 (trạm bơm nước mưa) còn 5 trường hợp và 5 hộ bị ảnh hưởng; gói NT-1.7 (nhà máy xử lý nước thải phía Bắc) còn 2 trường hợp và 13 hộ bị ảnh hưởng.

Khanh Hoa chi them 13,6 trieu USD de 'cuu' du an bi WB rut von

Dự án CCSEP có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng (tương đương hơn 60 triệu USD). Ảnh: T.X

Hiện, Hội đồng bồi thường đang tiến hành rà soát lại các trường hợp trên theo ý kiến của WB để hoàn thiện đầy đủ thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Dự kiến giá trị còn lại do vướng mặt bằng tại hợp phần 1 khoảng 37 tỷ đồng.

Còn tại hợp phần 2, gói thầu NT-2.1 (xây dựng đường và kè sông Cái) khoảng 245 tỷ đồng đã được tạm ứng và thanh toàn một phần công việc bằng vốn ODA khoảng 61 tỷ đồng; gói thầu NT-2.3 (xây dựng đường Chử Đồng Tử) thanh toán 9,1/36 tỷ đồng.

Trường hợp nhà tài trợ (WB) thu hồi khoản tạm ứng còn lại thì chi phí để tiếp tục thực hiện 2 gói thầu nói trên khoảng 276 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khối lượng còn lại thuộc hợp phần 1 và 2 sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) thay cho vốn vay của nhà tài trợ WB.

Cụ thể, vốn đối ứng bằng ngân sách tỉnh sẽ tăng thêm khoảng 13,6 triệu USD; lên hơn 25 triệu USD (hơn 575,2 tỷ đồng).

Sau khi thảo luận, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phần còn lại của dự án CCSEP bằng ngân sách tỉnh và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2025.

Đồng thời, địa phương tiếp tục áp dụng khung chính sách đền bù, tái định cư trước đây của WB trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý phát triển tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án CCSEP), sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ trình Bộ KH&ĐT thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban sẽ tập trung thực hiện để gấp rút đưa dự án về đích theo tiến độ đã được điều chỉnh.

Năm 2023, Giám đốc WB tại Việt Nam có 2 bức thư (tháng 6 và tháng 10) gửi UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến không tiếp tục sử dụng vốn vay ODA để thực hiện các hạng mục thuộc hợp phần 2 dự án CCSEP.

Cuối năm 2023, WB đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm hoàn tất thủ tục bố trí vốn đối ứng tiếp tục thực hiện hợp phần 2 làm cơ sở để WB cho triển khai lại các hoạt động thu hồi đất của dự án.

Mới đây, WB tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh để tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hạng mục còn lại của hợp phần 1 do vướng mặt bằng chưa được thu hồi.

Theo Nguyễn Tri/Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN