Kết luận thanh tra các dự án BĐS ở Bình Thuận: Dự án Tân Việt Phát vi phạm gì?

Quá trình thanh tra hàng loạt dự án khu đô thị và nhà ở thương mại trên địa bàn, Sở Xây dựng Bình Thuận xác định nhiều chủ đầu tư vi phạm luật xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, tính đến đầu tháng 9/2019, trên địa bàn Bình Thuận có 70 dự án kinh doanh bất động sản được chấp thuận đầu tư, trong đó có 32 dự án khu dân cư, khu đô thị và 38 dự án du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh bất động sản.

Theo dõi hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn, Sở Xây dựng Bình Thuận nhận thấy hiện đa số các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị và du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh bất động sản đều đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa xây dựng công trình.

Tuy nhiên, các chủ  đầu tư, đơn vị phân phối đã huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện; chưa thực hiện bảo lãnh huy động vốn theo quy định; quảng cáo sản phẩm trong dự án chưa đúng với quy hoạch xây dựng; việc huy động vốn và sử dụng vốn huy động chưa công khai minh bạch, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác…

Dự án Tân Việt Phát do Công ty cổ phần Tân Việt Phát chưa hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chưa thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức sử dụng đất; điều chỉnh lại thời hạn hoạt động của dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Chưa xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt nên chưa đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng đất nền; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN