HUD Kiên Giang đã thoái sạch vốn tại CKG

Tổ chức liên quan lãnh đạo của CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, CKG) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.
Theo đó, CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, tổ chức liên quan tới ông Lưu Chí Thịnh - Thành viên HĐQT vừa bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu NKG để giảm sở hữu từ 2 triệu cổ phiếu (2,59% vốn điều lệ) về còn 94 cổ phiếu, giao dịch thực hiện từ 16-23/6.
Trước đó hàng loạt cổ đông cũng bán ra cổ phiếu CKG, trong tháng 5, bà Nguyễn Bích Nghĩa vừa bán ra 500.000 cổ phiếu CIG; đầu tháng 6, ông Nguyễn Tuấn Hưng, con ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT bán ra 20.000 cổ phiếu.
Sơ về tình hình kinh doanh, CKG đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2020. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 177 tỷ và 141 tỷ đồng, cùng tăng hơn 22% so năm 2020. Tỷ lệ cổ tức từ 10-15%.
HUD Kien Giang da thoai sach von tai CKG
 
CKG cũng dự sẽ tiến hành phương án phát hành riêng lẻ 13,4 triệu cổ phiếu với giá phát hành được uỷ quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện trong năm 2021 hoặc quý 1/2022.
Vốn thu được từ đợt phát hành khoảng 134 tỷ đồng sẽ được CKG dùng để thanh toán nợ vay đến hạn gần 65 tỷ, thanh toán các khoản nợ phải trả cho đơn vị thi công 65 tỷ, còn lại hơn 4 tỷ thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương.
Ngoài ra, CKG còn phát hành ESOP với số lượng 4,1 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 4,97% với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Vốn thu được từ đợt phát hành khoản 41 tỷ đồng, tương tự như phát hành riêng lẻ, CKG tiếp tục thanh toán nợ vay đến hạn gần 17 tỷ, thanh toán nợ phải trả cho đơn vị thi công 18,6 tỷ, thanh toán tiền mua vật liệu tiền lương là hơn 5,5 tỷ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN