Địa ốc Hoàng Quân giấu tin bán tài sản cho vợ Chủ tịch

Sau gần 1 năm chuyển nhượng tài sản cho vợ Chủ tịch Trương Anh Tuấn thì Địa ốc Hoàng Quân mới công bố thông tin.
Ngày 14/3, qua công tác rà soát, CTCP Địa ốc Hoàng Quân (HQC) phát hiện một số nội dung chưa được công bố do nhầm lẫn của người phụ trách công bố thông tin. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự thiếu sót này. Chúng tôi cam kết thực hiện đầu đủ nghĩa vụ công bố thông tin thời gian tới" - văn bản cho biết. 
Cụ thể, ngày 18/4/2022, HQC thông qua việc chuyển nhượng 20% vốn góp tại Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á cho bà Nguyễn Thị Diệu Phương, tương ứng giá trị 918,4 triệu đồng, thời gian thoái vốn dự kiến trong quý 2-3/2022.
Được biết, bà Nguyễn Thị Diệu Phương là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời cũng là vợ của Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn.
Như vậy, sau gần 1 năm chuyển nhượng tài sản cho vợ Chủ tịch, HQC mới công bố thông tin.
Dia oc Hoang Quan giau tin ban tai san cho vo Chu tich
 HQC vừa CBTT bán tài sản cho vợ Chủ tịch trễ tận 1 năm.
Đây không phải là lần đầu tiên mà HQC vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, trước đó ông trùm xây dựng Nhà ở Xã hội cũng đã từng mắc phải lỗi tương tự. 
Ngày 1/11/2022, HoSE nhận được công văn của Địa ốc Hoàng Quân giải trình việc thông qua giao dịch với bên liên quan giữa Công ty và CTCP Đầu tư Thành phố Vàng.
Trong đó, Công ty đã ban hành 2 nghị quyết là Nghị Quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 ký kết hợp đồng thi công cải tạo sửa chữa văn phòng CTCP Đầu tư Thành phố Vàng; Nghị Quyết số 12A/NQ-HĐQT ngày 11/8/2020 thông qua chuyển nhượng dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện công bố thông tin các Nghị quyết này.
HoSE nhấn mạnh: “Công ty chưa tuân thủ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan”.
Thêm nữa, Địa ốc Hoàng Quân đã đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán nhiều lần (lần 1 ngày 26/8/2022 và lần 2 ngày 19/10/2022). Công ty chưa tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Đề nghị Công ty tăng cường công tác kế toán tài chính, chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.
HoSE nhắc nhở và đề nghị Địa ốc Hoàng Quân thực hiện công bố thông tin bổ sung đầy đủ nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.
Hay như ngày 18/10, Địa ốc Hoàng Quân tiếp tục đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và năm 2021 liên quan tới việc bổ sung CTCP Đầu tư Thành phố Vàng là đơn vị liên quan do có chung thành viên chủ chốt.
Theo đó, trong năm 2020, Địa ốc Hoàng Quân có thực hiện các giao dịch với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng. Trong đó, nhận ứng tiền thi công dự án là 300 triệu đồng và chuyển nhượng dự án là 120 tỷ đồng.
Trong năm 2021, Địa ốc Hoàng Quân có thực hiện các giao dịch với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng. Trong đó, phải trả tiền thi công dự án là 725,16 triệu đồng.
Tuy nhiên, cuối tháng 8/2022, Địa ốc Hoàng Quân thực hiện bổ sung CTCP Đầu tư Thành phố Vàng là đơn vị liên quan. Trong đó, năm 2020 ghi nhận 300 triệu đồng phải trả tiền thi công dự án và năm 2021, ghi nhận 725,16 triệu đồng phải trả tiền thi công dự án.
Sau 2 lần bổ sung liên tiếp, Công ty mới bổ sung giao dịch chuyển nhượng dự án với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng trị giá 120 tỷ đồng trong năm 2020.
Như vậy, Công ty đã bán tài sản cho bên liên quan trị giá 120 tỷ đồng từ năm 2020 và tới tháng 10 năm 2022 mới công bố.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN