Tạm dừng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Bảo Lộc

UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) có văn bản số 1064 về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

 

Quyết định này của UBND TP Bảo Lộc căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 – 2021 và kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2021.

Theo UBND TP Bảo Lộc, tính đến ngày 30/6/2021, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở thành phố được phê duyệt đã hết. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của TP Bảo Lộc đang triển khai thực hiện, chưa được duyệt.

Do đó, theo luật định, các hồ sơ xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn TP Bảo Lộc không đủ điều kiện giải quyết.

Tam dung thu tuc chuyen muc dich su dung dat tai TP Bao Loc

Trong khi chờ chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Bảo Lộc sẽ tạm dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố sẽ có thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất biết để thực hiện theo đúng quy định.

Hồi đầu tháng 6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo này không áp dụng đối với trường hợp tách thửa cho, tặng người trong gia đình.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN