Dự án nhà ở 'nghìn tỷ' Picenza Mỹ Hưng vẫn nằm trên giấy, chưa có cơ sở triển khai

Dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) của Công ty CP Picenza Mỹ Hưng sau nhiều năm vẫn chỉ nằm “trên giấy”, còn nhiều vướng mắc, chưa có cơ sở để tiếp tục triển khai.
Chưa có cơ sở triển khai dự án
Cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội cho biết dự án Khu dân cư mới Mỹ Hưng của Công ty CP Picenza Mỹ Hưng kéo dài 3 năm nay có tiếp tục triển khai nữa hay không? Dự án kéo dài gây khó khăn cho 1 số hộ dân nằm trong quy hoạch khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, diện tích liên quan đến đất ở nằm trong quy hoạch của dự án chưa thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.
Tại văn bản trả lời cử tri, UBND TP cho biết, tháng 12/2017, UBND TP đã có Thông báo số 1401 cho phép Công ty cổ phần Picenza Mỹ Hưng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng (19,7ha) để thực hiện dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng trên địa bàn phường Trung Hưng, xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây).

Du an nha o 'nghin ty' Picenza My Hung van nam tren giay, chua co co so trien khai

Dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) của Công ty CP Picenza Mỹ Hưng sau nhiều năm vẫn chỉ nằm “trên giấy”, còn nhiều vướng mắc, chưa có cơ sở để tiếp tục triển khai.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Picenza Mỹ Hưng đã hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khoảng 14,08 ha đất tại xã Thanh Mỹ và phường Trung Hưng. Trong đó, có 374,1 m2 là đất ở; còn lại là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang làm đất ở.
“Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục về đầu tư của dự án, tuy nhiên việc triển khai dự án nhà ở tại khu đất do nhà đầu tư nhận chuyển nhượng còn có vướng mắc do sự thiếu đồng bộ về quy định pháp luật giữa Luật nhà ở với Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Sau khi có quy định của pháp luật tháo gỡ vướng mắc, mới có cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện dự án", UBND TP Hà Nội thông tin.
Để chấp thuận là chủ đầu tư, Picenza phải có quyền sử dụng đất ở
Bộ Xây dựng trước đó, cũng có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là chủ đầu tư dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng.
Theo Bộ Xây dựng, về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có quy mô đầu tư 14,08ha tại xã Thanh Mỹ và phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP Hà Nội.
Như vậy, việc lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trong quá trình thẩm định được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31 ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội) đã lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và có báo cáo thẩm định số 261 ngày 22/6/2021 gửi UBND TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30 ngày 26/3/2021 của Chính phủ đã quy định 3 trường hợp được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở năm 2014, khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, pháp luật kinh doanh bất động sản và có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau:
Thứ nhất, có quyền sử dụng đất ở hợp pháp; thứ hai, có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở; thứ ba nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 14 của Luật Nhà ở 2014 thì việc phát triển nhà ở phải phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn.
“Do đó, trường hợp lựa chọn chủ đầu tư sau khi Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành và Công ty CP Picenza Mỹ Hưng có quyền sử dụng đất ở theo một trong các trường hợp nêu trên, có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở năm 2014, khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, pháp luật kinh doanh bất động sản và khu vực thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP Hà Nội theo quy định thì thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
Đình Phong/Tiền Phong

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN