Đồng Nai không có phân lô trái phép trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai không có tình trạng phân lô, bán nền trái phép, tình hình vi phạm trật tự xây dựng giảm và ở mức thấp. Đây là một trong số những nội dung nằm trong báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về kết quả thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 06 tháng đầu năm 2022.

Ngày 20/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 9878/UBND-KTN về việc “chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lí quy hoạch, quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh”

Công văn nêu ý kiến của ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai như sau: “Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã được Sở Xây dựng, UBND các huyện thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và các đơn vị liên quan tập trung, chú trọng, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU Ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020, Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quyết định số 55/2001/QĐUBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng đã góp phần chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng.

Dong Nai khong co phan lo trai phep trong 6 thang dau nam 2022
 Toàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tụư xây dựng nhưng số vụ việc đã giảm so với cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, công tác thực hiện báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đúng thời gian quy định; thực tế tình hình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra.”

Theo báo cáo số 77/BC-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai gửi UBND tỉnh Đồng Nai ngày 12/7/2022 về “kết quả thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 06 tháng đầu năm 2022” có nêu những thành tựu về quy hoạch một số vấn đề như: Về quy hoạch xây dựng vùng huyện đã lập, trình phê duyệt được 7/8 huyện; 11/11 đô thị đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, thực hiện rà soát quy hoạch, kiến nghị lập điều chỉnh quy hoạch chung (trong đó UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung 07/11); Về quy hoạch phân khu đô thị tại thành phố Biên Hòa tổng số các phân khu đã được phê duyệt đến nay là 10/21 phân khu, phân khu tại Đô thị Nhơn Trạch là 02/12 phân khu; 100% các xã đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng....

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 03 hồ sơ đồ án và 04 hồ sơ nhiệm quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Về quy hoạch Khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai có 39 KCN được thành lập với tổng diện tích đất quy hoạch KCN là 18.517 ha. UBND tỉnh đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, đến ngày 30/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tăng 6.500 ha tại Văn bản số 1005/TTg-NN. Ngày 25/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 tại Văn bản số 1836/TTg-CN.

Trên cơ sở báo cáo (dự thảo báo cáo) của UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan; Sở Xây dựng tổng hợp Bảng kết quả xử lý vi phạm hành chính về quy hoạch, trật trự xây dựng 06 tháng đầu năm 2022. 

Dong Nai khong co phan lo trai phep trong 6 thang dau nam 2022-Hinh-2
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ có 29 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong tổng số 1210 công trình được cấp giấy phép xây dựng. 

Ngoài ra, qua báo cáo của một số UBND cấp huyện đã gửi, Sở Xây dựng ghi nhận không phát hiện trường hợp phân lô, bán nền trái quy định. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai: Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2022; công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã được Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tập trung, chú trọng, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU Ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 55/2001/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn trong công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng; cấp giấy phép xây dựng đã góp phần chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Không ghi nhận, phát hiện các phân lô, tách thửa không theo quy định, việc làm đường trên đất nông nghiệp đã được ngăn chặn kịp thời. Số trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, về quy hoạch xây dựng (đối với các địa phương thực hiện báo cáo) có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, thực tế tình hình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra; qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của UBND cấp huyện và các quy định của pháp luật liên quan.

Thiện Lương

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN