Đồng Nai duyệt nhiệm vụ quy hoạch 5 phân khu gần 4.800 ha ở TP Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 5 phân khu theo quy hoạch chung TP Biên Hòa. Tổng diện tích quy hoạch 4.778 ha.

Cụ thể, phân khu A2 diện tích khoảng 774 ha, bao gồm toàn bộ phường Bình Đa và một phần phường An Bình, dân số dự kiến 58.200 - 68.900 người. Đây là phân khu thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử nằm ven sông Cái và sông Đồng Nai ở phía Đông Nam Cù lao Hiệp Hòa. Phân khu A2 là đô thị thành phần trong tổng thể các khu đô thị thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử.

Phân khu A3 gồm toàn bộ các phường Tân Mai, Tam Hiệp, Tam Hòa và một phần phường Tân Tiến, phường Thống Nhất với diện tích lập quy hoạch khoảng 592 ha, quy mô dân số khoảng 97.400 người.

Đây là phân khu thành phần phía đông của khu đô thị trung tâm lịch sử thuộc TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về y tế, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở, các hoạt động thương mại, dịch vụ...

Phân khu A5 có diện tích hơn 712 ha, bao gồm toàn bộ các phường Hòa Bình, Quyết Thắng, Thanh Bình và một phần các phường Quang Vinh, Tân Tiến, Thống Nhất, Trung Dũng. 

Đây là phân khu thành phần khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm lịch sử TP Biên Hòa đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về hành chính - chính trị (khu trung tâm hành chính - chính trị TP Biên Hòa), phát triển nhà ở, không gian, cảnh quan môi trường…

Dong Nai duyet nhiem vu quy hoach 5 phan khu gan 4.800 ha o TP Bien Hoa
 Một góc TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Phân khu A6 gồm toàn bộ phường Tân Long và một phần các phường Trung Dũng, Quang Vinh với diện tích lập quy hoạch 1.705,65 ha, quy mô dân số khoảng 75.000 - 80.000 người.

Đây là phân khu thành phần phía bắc của khu đô thị trung tâm lịch sử TP Biên Hòa,  đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về an ninh quốc phòng (khu sân bay Biên Hòa), y tế, phát triển nhà ở, các hoạt động thương mại dịch vụ...

Phân khu A9 bao gồm toàn bộ các phường Bửu Hòa, Tân Vạn và một phần phường Hóa An, có diện tích hơn 1.000 ha. Đây là phân khu thành phần thuộc khu vực phía Nam của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển du lịch (khu vực các mỏ đá sau khi khai thác), dịch vụ logistics, nhà ở, cảnh quan môi trường…

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN