Đồng Nai chỉ đạo rà soát lại khiếu nại của Hợp tác xã Gò Me

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát và báo cáo tham mưu để tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất Nông nghiệp (HTX) Gò Me.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP Biên Hòa và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát theo nội dung đơn khiếu nại của HTX Gò Me về kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Sau khi có kết quả, Thanh tra tỉnh báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trường hợp đơn khiếu nại của HTX Gò Me theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai có kết luận, HTX Gò Me thành lập năm 1983 trên cơ sở sáp nhập từ 3 tập đoàn sản xuất số 18, 19 và 20. Năm 1984, hợp tác xã Gò Me đi vào hoạt động với tổng diện tích đất do 3 tập đoàn đóng góp hơn 77ha. Diện tích này, HTX Gò Me trực tiếp quản lý sử dụng 5,9ha. Giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng 64,1ha.

Từ năm 1997 đến năm 2000, HTX Gò Me ký 173 bảng giao khoán đất - với tổng số 456 thửa đất cho các hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp. Trong 456 thửa đất này, có 73 thửa đất với tổng diện tích 8,4ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 197 thửa đất đã kê khai nhưng chưa được cấp giấy và 183 thửa không có thông tin.

Từ khi giao khoán đến nay, HTX không quản lý, kiểm tra việc sử dụng đất, để các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đất tự ý sử dụng đất không đúng nội dung nhận khoán, tự ý xây dựng một số công trình, nhà ở gây thất thoát đất của HTX.

Thời điểm đăng ký kê khai đất đai năm 1999, diện tích đất HTX Gò Me giao khoán cho các xã viên vẫn thuộc quyền quản lý sử dụng của HTX. Tuy nhiên, đơn vị này không đăng ký kê khai mà để cho xã viên tự đăng ký kê khai không đúng quy định.

Phần diện tích 5,5ha trong số 5,9ha do HTX quản lý sử dụng chưa hiệu qủa, chưa đúng mục đích và không phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của HTX Gò Me.

Từ năm 2004 đến năm 2021 đã có 73 thửa đất đã được cấp sổ đỏ với diện tích hơn 8,4ha mà không có một trong các loại giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất. Thanh tra tỉnh xác định việc UBND phường Thống Nhất và cơ quan chức năng TP Biên Hòa họp xét, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 73 thửa đất này là không đúng quy định.

Dong Nai chi dao ra soat lai khieu nai cua Hop tac xa Go Me
Diện tích đất HTX Gò Me quản lý, sử dụng được xem là đất “vàng” ở TP Biên Hòa.

Phản hồi kết luận thanh tra trên, HTX Gò Me cho rằng về hồ sơ nguồn gốc đất thì năm 1978, Ban Nông hội và Ban Nông nghiệp của P Thống Nhất đã vận động các hộ nông dân tự nguyện làm đơn xin tham gia và kê khai diện tích đất đưa vào làm ăn tập thể tại tập đoàn sản xuất 18, 19, 20.

Hồ sơ liên quan đến việc này HTX không quản lý mà do UBND phường Thống Nhất lưu trữ, quản lý. Do đó, Thanh tra kết luận rằng HTX Gò Me không có giấy tờ chứng minh việc đưa đất của từng xã viên vào HTX là chưa thỏa đáng vì UBND phường Thống Nhất tiếp nhận người dân đưa đất vào làm ăn tập thể và không giao cho HTX quản lý hồ sơ liên quan đến đất đai khi thành lập HTX.

Đối với những vi phạm về quản lý diện tích 5,9ha theo KLTT,  HTX Gò Me cho rằng đang sử dụng đúng mục đích theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cụ thể, hơn 0,3ha được cho thuê kinh doanh xăng dầu; hơn 0,35ha quy hoạch nằm trong dự án HTX được quản lý, sử dụng đến khi Nhà nước thu hồi đất; hơn 1,8ha đang tranh chấp xử lý theo bản án của tòa án; gần 1,8ha cho thuê và 1,6ha còn lại dùng làm bãi giữ xe và để trống.

HTX Gò Me đã thống nhất với các xã viên cho các cá nhân thuê đất buôn bán tạo thêm nguồn thu nhập cho các xã viên. Việc kinh doanh buôn bán tại các khu đất không phát sinh vi phạm và được thực hiện theo quy hoạch, khi Nhà nước thực hiện dự án thu hồi đất thì HTX sẽ đồng thuận.

Còn vấn đề Thanh tra xác định việc cấp 73 sổ đỏ không đúng quy định, HTX Gò Me giải trình, năm 1998, HTX đã lập biên bản đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiến nghị cấp giấy cho các xã viên. Đến năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên.

Đến nay, TP Biên Hòa đã cấp 73 sổ đỏ cho các hộ gia đình xã viên nhận giao khoán đất của HTX Gò Me đều căn cứ vào các quy định pháp luật thời điểm đó cũng như đã xin ý kiến Sở Tài nguyên – Môi trường và UBND tỉnh.

HTX Gò Me kiến nghị  các cơ quan chức năng xem xét để đánh giá kết luận thanh tra trung thực, khách quan, tránh gây bức xúc cho các xã viên của HTX và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị này.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN