Đồng Nai chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 9878 yêu cầu các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, thanh tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai của địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung đã được phê duyệt dự án;

Sở Tư pháp kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo xử lý nghiêm, kịp thời, đúng hành vi. Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác triển khai quy hoạch, trật tự xây dựng.

Dong Nai chan chinh cong tac quan ly quy hoach va trat tu xay dung
 Một công trình trăm tỷ giữa Biên Hòa.

Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý về đất đai trong việc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nếu có...

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2022, chỉ có 29 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong tổng số 1.210 công trình được cấp giấy phép xây dựng. Qua báo cáo của một số UBND cấp huyện đã gửi, Sở Xây dựng ghi nhận không phát hiện trường hợp phân lô, bán nền trái quy định.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN