Novaland lấy ý kiến điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng

Theo thông báo mới, NVL sẽ phát hành gần 477,7 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 24,5%. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán 2021 (5.023 tỷ đồng).
Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông báo ngày 7/7 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 18-28/7.
Nội dung lấy ý kiến gồm thông qua đơn từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Lê Quốc Hùng; thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2027.
Trước đó, ông Lê Quốc Hùng vừa có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Novaland kể từ ngày 24/6 vì lý do cá nhân. Sau khi ông Hùng từ nhiệm HĐQT Novaland sẽ còn 5 thành viên là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Bùi Xuân Huy, bà Hoàng Thu Châu, ông Phạm Tiến Vân và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
Novaland lay y kien dieu chinh ty le phat hanh co phieu thuong
 
Cùng với đó, HDQT cũng lấy ý kiến cổ đông việc điều chỉnh một số nội dung về chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% tương đương giá trị 1.930 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm nay.
Tại cuộc họp vào cuối tháng 4, cổ đông thông qua phương án phát hành 193 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm trước, tỷ lệ 10%. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 482,6 triệu cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, tỷ lệ thực hiện 25%. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 26.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, NVL có kế hoạch phát hành tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành cho thành viên HĐQT và người lao động, thời điểm thực hiện trong quý 2/2023.
Theo thông báo mới, NVL sẽ phát hành gần 477,7 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 24,5%. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán 2021 (5.023 tỷ đồng).
Vốn điều lệ sẽ tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN