Địa ốc Kim Oanh đang nợ hàng chục tỷ đồng thuế

Theo Cục thuế tỉnh Bình Dương, đến 11/2, Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh vẫn còn nợ hơn 54 tỷ đồng tiền thuế.

Mới đây, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn trả lời Vụ Tổ Cức Cán Bộ - Tổng cục Thuế, về việc cung cấp tình hình nợ thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh.

Theo đó, tiền nợ thuế đến ngày 31/12/2018 của Địa ốc Kim Oanh là 14.679 tỷ đồng.

Từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019, công ty phát sinh thuế và tiền chậm nộp là 11.044 tỷ đồng, cũng trong thời gian đó, Địa ốc Kim Oanh đã nộp ngân sách 67.037 tỷ đồng. Đến 31/12/2019, tổng số tiền nợ thuế của Công ty là 47.144 tỷ đồng.

Trong năm 2020, từ tháng 01/2020 đến ngày 11/02/2020, Địa ốc Kim Oanh phát sinh số tiền thuế và tiền chậm nộp là 7.239 tỷ đồng. Theo đó, đến 11/2/2020, Địa ốc Kim Oanh vẫn còn nợ hơn 54 tỷ đồng tiền thuế.

Dia oc Kim Oanh dang no hang chuc ty dong thue
Công văn trả lời Vụ Tổ Cức Cán Bộ - Tổng cục Thuế.

Trước đó, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Công văn gửi Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh.

Theo đó, ngày 10/2/, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn kiến nghị, xem xét lại việc trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh.

Theo đơn, ông Tuấn phản ánh Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh có nhiều hành vi vi phạm pháp luật và chưa đáp ứng được các điều kiện để được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

“Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định pháp luật, Ban Thường trực Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam chuyển đơn đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước để xem xét, giải quyết, đồng thời thông báo kết quả giải quyết về Ban Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, công văn nêu rõ.

PV

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN