Một doanh nghiệp địa ốc gia hạn thành công 2 lô trái phiếu

Theo BCTC năm 2023 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Đầu tư Nguyên Bình), ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2022.
Về sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Nguyên Bình là 303 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm (301 tỷ đồng).
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 12,04 lần (tương ứng 3.600 tỷ đồng) hồi đầu năm, lên 15,26 lần (tương ứng 4.600 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 1.900 tỷ đồng, gấp 6,26 lần vốn chủ sở hữu.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,71%, tăng mạnh so với con số này ở năm 2022 (0,21%).
Trước đó, trong năm tài chính 2021, Đầu tư Nguyên Bình báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng (ROE là 0,17%). Năm 2022, báo lãi sau thuế 638 tỷ đồng (ROE là 0,21%).
Mot doanh nghiep dia oc gia han thanh cong 2 lo trai phieu
 
Được biết, Đầu tư Nguyên Bình được thành lập ngày 24/6/2019, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.
Tính đến tháng 6/2019, Đầu tư Nguyên Bình có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó hai cổ đông là ông Nguyễn Văn Cường và ông Đỗ Xuân Kỳ mỗi người góp 150 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 04/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp không có thay đổi so với thời điểm thành lập (300 tỷ đồng). Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Nguyễn Văn Cường.
Đáng lưu ý hơn cả, ngày 16/5/2024 vừa qua doanh nghiệp này đã có văn bản số 15, 16/2024/CV-NBG gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu mã NBCCH2124002 và NBCCH2124003.
Theo đó, kỳ hạn 2 lô trái phiếu nêu trên được điều chỉnh từ 36 tháng lên 60 tháng. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu NBCCH2124002 được thay đổi từ 21/6/2024 sang 21/6/2026; ngày đáo hạn của lô trái phiếu NBCCH2124003 được thay đổi từ 21/7/2024 sang 21/7/2026.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu NBCCH2124002 được Công ty Đầu tư Nguyên Bình phát hành ngày 21/6/2021, khối lượng phát hành 10.000.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng.
Còn lô trái phiếu NBCCH2124003, được được Công ty Đầu tư Nguyên Bình phát hành ngày 21/7/2021, khối lượng phát hành 5.000.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.
Theo công bố, toàn bộ số tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu này Công ty Đầu tư Nguyên Bình tạm ứng cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trường Giang và Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Đất Việt.
Ngoài 2 lô trái phiếu NBCCH2124002 và NBCCH2124003, hiện Công ty Đầu tư Nguyên Bình còn đang lưu hành trái phiếu NBCCH2126001 có giá trị 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành ngày 24/5/2021 và đáo hạn ngày 24/5/2026. 
Minh Châu (t/h)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN