Đất Xanh muốn góp thêm 1.500 tỷ đồng vào Hội An Invest

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa thông qua kế hoạch góp thêm vốn vào công ty con.
Theo đó, Đất Xanh dự kiến mua cổ phần của CTCP Hội An Invest trong đợt công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phần mua là 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.500 tỷ đồng.
Sau giao dịch, DXG sẽ sở hữu 99,9992% vốn tại Hội An Invest. Được biết, tính tới 31/3/2021, Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn tại Hội An Invest, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Dat Xanh muon gop them 1.500 ty dong vao Hoi An Invest
 
Ở động thái ngược lại, HĐQT doanh nghiệp bất động sản này đã thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Xây Dựng FBV cho CTCP Đất Xanh E & C.
Số lượng cổ phần chuyển nhượng là 5,1 triệu cổ phần. Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá là 51 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.
Đáng lưu ý, dòng tiền của Đất Xanh ghi âm trong quý đầu năm 2021. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 516,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.484,5 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm do khoản phải thu tiếp tục gia tăng.
Ngược lại, tình hình kinh doanh khá khởi sắc. Theo đó, Đất Xanh báo doanh thu đạt 2.954 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng gấp gần 4,8 lần lên 1.736 tỷ đồng.
Nguyên nhân trong kỳ DXG đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 (Gem Sky World, Đồng Nai) và hoạt động môi giới, dịch vụ có kết quả tốt so với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong năm trước.
Sau cùng, DXG ghi nhận lãi ròng 531 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ năm trước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN