Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Danh Khôi (NRC) âm 69 tỷ đồng, chốt ngày trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC) vừa thông báo, ngày 22/10 tới đây sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
Theo đó, Danh Khôi dự kiến phát hành thêm hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020 (hơn 136,4 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ tại ngày 31/12/2020 (hơn 71 tỷ đồng).
Loi nhuan sau thue 6 thang cua Danh Khoi (NRC) am 69 ty dong, chot ngay tra co tuc
 
Trong quý 2/2021, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ, giá vốn ở mức thấp nên lãi gộp đạt 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 78 tỷ đồng.
Doanh thu thấp trong khi Danh Khôi vẫn chi ra tới 13,4 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.
Kết quả Danh Khôi báo lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ chịu lỗ 45 tỷ đồng, quý 2/2020 NRC có lãi hơn 33 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, NRC đạt 4,8 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 1/20 cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng.
Đáng chú ý năm 2021, Danh Khôi lên kế hoạch tăng trưởng đột biến với doanh thu 1.100 tỷ đồng, gấp 5,3 lần và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức đạt được năm 2020. Cổ tức năm 2021 dự kiến từ 5%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN