Công ty cổ phần phát triển Bất Động Sản Phát Đạt được thay đổi đăng ký niêm yết

CTCP phát triển Bất Động Sản Phát Đạt được thay đổi đăng ký niêm yết với cổ phiếu phổ thông PDR, mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu.
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa ra quyết định chấp thuận cho CTCP phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thay đổi niêm yết với Loại chứng khoán cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán PDR, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết 738.810.840 cổ phiếu. Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết 134.329.243 cổ phiếu.
Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) 1.342.392.430.000 đồng.
Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết 873.140.083 cổ phiếu Giá trị chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) 8.731.400.830.000 đồng.
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực 9/7/2024 với lý do thay đổi niêm yết chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Cong ty co phan phat trien Bat Dong San Phat Dat duoc thay doi dang ky niem yet
Cổ phiếu 6 tháng qua của Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt  .
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN