Chủ tịch Xây dựng SCG và loạt lãnh đạo từ nhiệm trước thềm Đại hội cổ đông

Mới đây, Xây dựng SCG vừa ra thông báo nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch SCG của ông Đỗ Anh Tuấn và thành viên HĐQT của ông Lê Văn Nam.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Xây dựng SCG (SCG), công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch chào bán thêm 85 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 dưới dạng quyền mua.
Giá bán sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua của mỗi cổ đông sẽ chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Số tiền thu được sẽ là 850 tỷ đồng. 
Ngoài việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, SCG dự kiến phát hành thêm 17 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng lên 1.820 tỷ đồng.
Chu tich Xay dung SCG va loat lanh dao tu nhiem truoc them Dai hoi co dong
 Ông Đỗ Anh Tuấn.
Năm nay, SCG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.285 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 164 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 163 tỷ đồng đạt được năm ngoái.
Mới đây, Xây dựng SCG vừa ra thông báo nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch SCG của ông Đỗ Anh Tuấn và thành viên HĐQT của ông Lê Văn Nam.
Với ông Đỗ Anh Tuấn, trong đơn của ông có nêu do kế hoạch công việc thời gian tới có sự thay đổi nên ông không thế sắp xếp được thời gian đảm nhận cương vị Chủ tịch SCG.
Còn về phía ông Lê Văn Nam, ông xin từ nhiệm với lý do gia đình, không thể sắp xếp thời gian đảm nhận công việc. SCG cho biết sẽ thông qua đơn từ nhiệm của 2 ông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới. Hiện tại, số thành viên HĐQT công ty còn 3 người là ông Đỗ Văn Trường, ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Vũ Anh Phương.
Tại Đại hội sắp tới, công ty cũng trình cổ đông miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT với ông Đỗ Anh Tuấn và thành viên HĐQT với ông Lê Văn Nam và tiến hành bổ sung 2 người để thay thế.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN