Chủ đầu tư dự án ở 97-99 Láng Hạ muốn được miễn tiền thuê đất

Bộ Xây dựng vừa giải đáp cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại dự án 97 - 99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí.
 • Chu dau tu du an o 97-99 Lang Ha muon duoc mien tien thue dat
  Dự án đến nay đã hoàn thành - Ảnh:vinaconex.com.vn
  Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty Petrowaco thì tại dự án này, Công ty không được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện dự án.
  Công ty Petrowaco đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc miễn tiền sử dụng đất, thuê đất tại dự án và về việc hoàn trả phần diện tích văn phòng làm việc thuộc sở hữu nhà nước.
  Theo Bộ Xây dựng, tại thời điểm năm 2009, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ, trong đó đã có quy định các cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính và các cơ chế ưu đãi khác đối với chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
  Tại điểm b khoản 3 mục II của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP đã quy định về cơ chế ưu đãi khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.
  Tại Điều 27 và Điều 28 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Nghị định 69/2021/NĐ-CP) đã quy định xử lý chuyển tiếp trong việc thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  Do vậy, đề nghị Công ty Petrowaco đối chiếu với các quy định nêu trên và liên hệ với UBND thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
  Tìm hiểu cho thấy Petrowaco ghi nhận một khoản tiền thuê đất trả trước của dự án 97-99 Láng Hạ tại thời điểm 31/12/2021 là 14,936 tỷ đồng.
Minh Quang

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN