Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long do CTCP khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

Về quy mô, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án theo quy định.

Về vốn đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tính toán lại và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô sử dụng đất (được phân kỳ đầu tư).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

Chap thuan chu truong dau tu khu cong nghiep Gilimex - Vinh Long
 Ảnh minh hoạ: VGP

UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, xác định việc nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn theo cam kết của nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư tuân thủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu CTCP khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long đáp ứng các điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, các thủ tục về bảo vệ môi trường...

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN